EU: Blokování webů s dětskou pornografií nestačí

EU - vlajkaSamotné blokování webů není dostačující v boji s dětskou pornografií, překvapivě tvrdí výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (Civil Liberties, Justice and Home Afffairs Committee). A případné prosazení napříč celou Evropskou Unií by mohlo být „složité s ohledem na rozdílné vnímání a tradice jednotlivých států“.

Alexander Alvaro navrhuje, aby otázka blokování či mazání webů s dětskou pornografií byla ponechávana na jednotlivých státech, nikoliv řešena na úrovni EU. Andrew Brons navíc upozorňuje, že „blokování může být čistě kosmetické“. A Jan Albrecht upozorňuje, že „mazáni zřejmě nefunguje“. Tisková zpráva výboru se shoduje na tom, že důležitější je prevence.

Evropská Unie chce dát lidem „právo být zapomenut“

Evropská Unie chce dát lidem "právo být zapomenut" Viviane Reding je přesvědčena, že ochrana osobních údajů je základní právo a lidé by měli mít „právo být zapomenut“, pokud se rozhodnou, že jejich data a údaje již nejsou online potřeba, nebo je prostě chtějí smazat. Reding tak reaguje na vzrůstající vliv sociální sítí a mnoha forem, které shromažďují údaje o uživatelích internetu. Navrhuje tak aktualizace legislativy EU, která se týká ochrany osobních údajů a pochází z roku 1995.

Ochrana osobních údajů je základní právo,“ říká Reding. „Abychom zajistili toto právo, potřebujeme jasná a konzistentní pravidla ochrany dat. A potřebujeme také zákony aktualizovat na úroveň výzev, které přináší nové technologie a globalizace,“ dodává.

Evropská komise zahájila dvouměsíční konzultační proces, který by měl umožnit předložit potřebné legislativní návrhy v příštím roce. Měly by se týkat omezení shromažďování a užívání osobních dat ale i  povinnosti informovat o tom kdo, proč, jak a na jak dlouho jsou data shromažďována a užívána.