Ve Velké Británii je internet na druhém místě jako zdroj zpráv, čtenáři ale platit nechtějí

Jakkoliv je Internet ve Velké Británii na dobré cestě předstihnout zpravodajskou jedničku (televizi), pouze 3.8% čtenářů je ochotno za obsah platit.

Studie společnosti  Oliver and Ohibaum udává, že 69% konzumentů zpravodajství ve Velké Británii k tomu používají internetové zdroje (a v průměru sleduje 5.2 zdrojů). Na prvním místě je stále televize s 75% (a 2.2 stanicemi) a třetí jsou tradiční noviny (54% a v průměru dvoje noviny).

Ve studii je zajímavý trend stoupajícího významu mobilního zpravodajství – to aktuálně využívá 33% lidí a zprávy sledují v průměru na 1.8 zdrojích, ale 9% z nich platí za zprávy na mobilech, 19% na tabletech. Nejmenší zájem je o rádio, 40% (s průměrem 1.5 stanice).

Zdroj: Online is UK’s second-favourite news source, but only 3.8% pay: infographic

Belgické noviny si stěžují na vyřazení z vyhledávání v Google

Belgické noviny uspěly u soudu, ten nařídil Google odstranit novinové články a úryvky z Google News, ale také z dalších služeb Google. Žaloba novin v Belgii proti Google se tak začíná obracet proti nim.

Belgické noviny už v Google vyhledávání nenajdete. Problém, který nejspíš nikdo z novin, žalujících původně Google ve snaze získat příjmy z Google News, neočekával. Soudní rozhodnutí nařídilo Google odstranit články belgických novin nejenom z Google News, ale také z Google „cache“ a všech dalších služeb Google.

Order the defendant to withdraw the articles, photographs and graphic representations of Belgian publishers of the French – and German-speaking daily press, represented by the plaintiff, from all their sites (Google News and „cache“ Google or any other name within 10 days of the notification of the intervening order, under penalty of a daily fine of 1,000,000.- ? per day of delay; (Google ordered by Belgian court to remove all Belgian news and photographs)

Žaloba belgických novin proti Google se tak paradoxně obrací proti nim samotným. Na počátku jim vadilo Google News (Zpravodajství Google) a zveřejňování náhledů na fotografie, titulků a výstřižků z článků – dožadovali se možnosti získávat z takovéhoto zveřejňování příjmy. Bez ohledu na to, že jim Google News (a Google vůbec) přiváděl návštěvníky.

Soudní pře nařizující odstranění všech článků, fotografií a grafických vyjádření od belgických vydavatelů francouzsky a německy psaných deníků tak má hodně nepříjemný výsledek – absenci všech těchto titulů ve vyhledávání. Pro deníky je vyhledávání v Google zpravidla zdrojem až několika desítek procent návštěv – vydavatelům tak hrozí pokles návštěvnosti, snížení počtu odbavených stránek a inzerátů. A tím i snížení příjmů.

Belgický Lesoir.be bije na poplach a tvrdí, že Google boycotte lesoir.be (Google bojkotuje lesoir.be) a tvrdí, že Google jedná nečestně a rozhodnutí soudu si svévolně vykládá po svém.

Gartner: Smrt papíru je zveličována, mladé generace ale uspíší přesun k digitálnímu obsahu

Na konci loňského roku provedli analytici společnosti Gartner na vzorku 1569 respondentů ze šesti zemí světa průzkum, ve kterém sledovali, jaké jsou zkušenosti lidí s čtením elektronického textu.

Vzhledem k obecnému poklesu prodeje novin a nástupu online zpravodajství panují obavy, že digitální média porostou na úkor tištěných. Závěry našeho průzkumu ale potvrzují, že print a online nejsou spotřebiteli považovány za přímé konkurenty. Odehrává se tu něco mnohem složitějšího, než pouhé nahrazení tisku digitálními médii,“ uvádí Nick Ingelbrecht, ředitel pro výzkum společnosti Gartner.

Gartner v průzkumu uvádí, že čas věnovaný čtení digitálních obsahu je nyní již prakticky stejný jako čas věnovaný tištěnému obsahu. Většina uživatelů tabletů a iPadu navíc uvádí, že čtení z displeje je snazší, než čtení z papíru (52%). Čtenáři na laptopech v 47% považují čtení z displeje za složitější, než čtení z papíru, 33% ho považuje za rovnocenné.

Gartner také upozorňuje na nebezpečí současné prakticky prodávat totožný obsah dvakrát. „Prodávat v zásadě ten samý obsah témuž spotřebiteli v rozdílných formátech vytváří riziko odcizení spotřebitele, který bude odmítat dvakrát platit za stejnou věc„, říká Ingelbrecht.

Průzkum potvrzuje, že multikanálová distribuce je zásadní pro oslovení zákazníků, kteří konzumují prakticky shodné objemy tištěného i digitálního textu. Mladší skupiny jsou nicméně více spokojené s čtením na obrazovkách než skupiny starší. Muži považují čtení z displeje za snazší více než ženy, ale v principu obě skupiny označují čtení z displeje za stejně obtížené jako čtení tištěného textu.

Posun z příjmu obsahu v digitální podobě od tištěné není přímá náhrada jednoho média za druhé,“ upozorňuje Gartner. Studie doporučuje věnovat se ergonomickým a poznávacím faktorům spojeným se změnami v přístupu ke čtení. Na místě je zlepšení tabletů a čteček tak, aby byly více konkurencí papíru v otázce váhy, rozměrů, vodě odolnosti, robustnosti, snadnosti zvýrazňování a pořizování poznámek.

Průzkum také zjistil, že 40% dotazovaných nemělo žádnou zkušenost s použitím e-čteček.

Na čem čteme online noviny? Stále převládá PC

Přes všechnu pozornost věnovanou nástupu mobilních telefonů a tabletů, PC stále vládne s 97% podílem. Pouze 1% lidí čte elektronické noviny na iPadu a 2% na mobilních telefonech.

comScore v The 2010 Mobile Yar in Review (comScore: Rok 2010 byl rokem změn pro mobilní telefony zde na JustIT.cz) věnovalo pozornost i tomu, jakým způsobem se mění čtecí návyky u online novin v průběhu dne. V USA stále převládá použití osobního počítače. A je důležité vědět, že iPad se stává významným až večer.

NewsPaper Map – Google Maps mashup ukazující noviny po celém světě

Svět je tvořen informacemi. Pokud je máte, jde s nimi dělat různá kouzla. Třeba zkusit vytvořit mapu novin po celém světě. Newspaper Map aneb World’s largest newspapersite vcelku nelže o tom, že je asi největším přehledem novin – a vidět je můžete přehledně s pomocí Google Maps.

ewsPaper Map - Google Maps mashup ukazující noviny po celém světě

Pohled na naší malou zemičku je tím zajímavější, čím blíže se podíváte. Pročpak je asi Prague Post umístěn do Kladna? A Mladá Fronta Dnes kamsi na dálnici D11? A jak by asi mapa vypadala, kdyby se opravdu doplnily všechny noviny, které v ČR vycházejí?

Koupit si Týden pro iPad? Nekoupit

Další české noviny jsou dostupné pro iPad. Zatímco Computer pro iPad nevypadá špatně, Týden pro iPad je nepovedený pokus, který podivným způsobem exportuje HTML stránky a obrázky do nedotažené aplikace.

Týden pro iPadČtěte kompletní časopis Týden už v neděli ve svém iPadu,“ píše se na úvodní (nahrávací) obrazovce aplikace, která by měla nabídnout Týden v tabletové podobě. Pokud jste ale navyklí na kvalitu a možnosti zahraničních časopisů a novin v elektronické podobě, zde nic takového nenajdete.

Týden je pro iPad zpoplatněný. Logický a očekávatelný krok – proč poskytovat kompletní časopis v elektronické podobě zadarmo v okamžiku, kdy je možné si nechat zaplatit. Nechybí ukázkové číslo. Nutnost, protože bez možnosti podívat se jak časopis či noviny na iPadu vypadají a jak se dají číst je zásadní.

Povinná registrace

Už u ukázkového čísla narazíte na podivnou neochotu se s potenciálním čtenářem jakkoliv bavit. Tvůrci aplikace se spoléhají zásadně na dialogové rámečky s NE/ANO a OK. První se kterým se setkáte je „Chcete-li ukázkové číslo zdarma, prosím zaregistrujte se.

Bez zadání e-mailové adresy a hesla do registrace se dál nedostanete. Nepochopitelný krok z hlediska čtenáře, pochopitelný z hlediska vydavatele. S absencí jakýchkoliv podmínek týkajících se využití e-mailových adres jsou ale nasbírané e-maily k ničemu. Při jejich použití pro cokoliv jinému mu hrozí pozornost ÚOOÚ. Chybí i jakákoliv možnost registraci zrušit a stejně tak v aplikaci nenajdete žádné podmínky užití ani pravidla týkající se soukromí.

Po registraci následují další dialogové okno s překvapením. Musíte počkat, až e-mailem dorazí potvrzovací odkaz a ten použít. Pochopitelně v prohlížeči. Další nepříjemnost na cestě ke čtení sloužící jako ideální způsob jak odradit čtenáře a zbytečně mu komplikovat život.

Ukázkové číslo

Týden na iPaduUkázkové číslo vypadá na první pohled dobře, než narazíte na první zvláštní chování. Posun vlevo a vpravo něco dělá, ale zobrazuje se pouze část obrázku. Problému se zbavíte jenom tím, že ukázkové číslo zavřete a znovu otevřete. K FOTOGRAFII TÝDNE se vám podaří dostat v plné podobě jenom jednou a už nikdy více.

Obsah vypadající lákavě už ale tak lákavý není. Týden pouze exportuje (v podstatě) HTML a obrázky z webové podoby. Výsledkem je špatně se používající aplikace a mizérie v podobě nečitelných článků.

Texty v řadě případů ztrácejí formátování a mizející odstavce, zvýraznění i nadpisy rozhodně nenabízejí něco, co by se dalo přijatelně číst. Můžete si sice zvolit velikost textu na obrazovce, ale pokud mezi odstavci chybí i to nejzákladnější odřádkování, chuť ke čtení se výrazně snižuje.

Obrázky jsou pouze ve webové kvalitě a výsledek je poměrně tristní (příklad viz následující obrázek) . Ke každému článku je zobrazen pouze jeden obrázek, takže občas narazíte na zvláštní věci – jako třeba obrázek nějaké ženy připojený k článku co hovoří na počátku o muži.  Pod obrázkem je sice viditelný ovládací prvek (viz tečky na následujícím screenshotu), ale ten nic nedělá.

Týden a iPad - je to bída

Týden pro iPadŠpatný export HTML a obrázků z webu

Pokud snad HTML a webová kvalita obrázků je postačující pro webové stránky, pro použití na iPadu rozhodně není. Absurdnost tohoto způsobu publikování pro iPad vynikne v okamžiku, kdy se jako součást článku objeví screenshot webu ve zmenšené nekvalitní podobě (viz screenshot vpravo).

Pro úplnost je nutné dodat, že součástí Týdne pro iPad je i kompletní podoba papírového časopisu v statické podobě – tedy něco na způsob,  jako kdybyste si pořídili Týden v PDF a prohlíželi v čtečce PDF souborů. NewsLab.cz, zodpovědný za tuto nešťastnou aplikaci, v návodu (který po otevření nepochopitelně zablokuje volby vydání a trvá na jediné správné orientaci iPadu) rozlišuje mezi „textovou verzí článku“ a „stránkami časopisu“.

Ty ostatně právě v tomto návodu označuje za „Čtení PDF“, takže je dost dobře možné, že uvnitř se skutečně skrývá PDF.  Bohužel právě „PDF verze“ je to jediné, co se jakž takž dá číst a používat – bohužel by to ale chtělo iPad s dvakrát tak velkým displejem a rozlišením, v zobrazení na celou stránku je písmo příliš malé. Po zvětšení je samozřejmě perfektně čitelné, ale posouvání po displeji není dobrý způsob, jak cokoliv přijatelně číst. Ano, nadsázka – ale bohužel vystihující celkový dojem z Týdne na iPadu.

Aktuální číslo za peníze

Pokud se přeci jenom rozhodnete si aktuální vydání koupit, čeká vás další překvapení. „Chcete zakoupit: Týden 4/2011“ a klasické NE/ANO jako jediné možnosti. Žádná informace o ceně. Po kliknutí na Ano se už přímo vydáte ke koupi, kde vám naštěstí Apple už podstatnou informaci sdělí – 1,59 Euro za něco, co je spíš lepší nekupovat.

Jakkoliv 1,59 Euro není žádná velká částka, za aktuální podobu Týdne pro iPad neodpovídá kvalitě. Export HTML s odstraněným formátováním, fotografie ve webové náhledové kvalitě, chaotické ovládání, chybějící sociální prvky, nutnost povinné registrace s chybějící možností odstranění vašeho mailu z databáze vydavatele jsou přeci jenom poněkud příliš. Nevyváží to ani skutečnost, že se můžete podívat opravdu na kompletní papírové vydání v PDF podobě. To bylo zajímavé před lety, kdy neexistovaly tablety.

Týden pro iPad papírové vydání neohrozí. Komfort čtení papírového Týdne je nesrovnatelně vyšší. Paradoxní situace, protože u řady zahraničních novin a časopisů pro iPad je čtení elektronické verze příjemnou činností. V případě Týdne jde o zkušenost nepříjemnou.

Apple zakazuje novinám poskytování novin na iPadu zdarma předplatitelům papírové podoby

„Přísnější pravidla“ týkající se iPad verzi papírových novin mají přinést Apple peníze, respektive zamezit tomu, aby některé peníze „zůstaly“ v kase vydavatele.

Jak si všímá například Volkskrant (viz Apple wil meer geld voor iPad-kranten), Apple upozornilo vydavatele papírových novin majících verzi pro iPad, že není možné, aby předplatitelům tištěné podoby dávali elektronickou podobu zdarma. Apple totiž přichází o svých 30% podílů z prodeje. Počínaje prvním dubnem bude něco takového zakázáno.

Apple si tak pravděpodobně připravuje i lepší podmínky pro spuštění modelu opakovaného placení za konkrétní software. Stávající model umožňuje pouze jednorázové zaplacení a stažení aplikace – nový platební systém se prý měl objevit v Daily, novém deníku pro iPad od Ruperta Murdocha, který Apple zjevně podporuje. Daily na iPadu ale bylo odloženo o „týdny až měsíce“.

Obchodní model zpoplatnění obsahu novin a časopisů přitom velmi často nabízí předplatitelům tištěné verze přístup k elektronické verzi zdarma. Je používán jak v zahraničí, tak v několika českých případech zpoplatněného přístupu.