Menu Zavřeno

Co je to deadnaming? A proč Musk zrušil zákaz deadnamingu na Twitteru?

Deadnaming je termín používaný v souvislosti s transgenderovými lidmi a označuje použití jména nebo příjmení, které tito lidé již nepoužívají. Jedná se o jméno, které bylo jim přiřazeno při narození a neodpovídá jejich pohlaví, se kterým se cítí nejvíce ztotožněni.

Používání takového jména může být pro transgenderové lidi velmi traumatické a pociťují to jako způsob zpochybnění jejich identity. Proto je důležité respektovat jejich preferované jméno a používat jej vždy, když se s nimi komunikuje.

Deadnaming se týká nejen jména, ale také příjmení a zájmen, a může být úmyslné i neúmyslné. Je důležité se naučit respektovat a dodržovat identitu každého člověka, včetně transgenderových osob, a to zahrnuje i používání jejich preferovaného jména a přijetí toho, kdo jsou.

Co může být důvodem, proč Elon Musk zrušil zákaz používání deadnamingu na Twitteru?

Je důležité upozornit, že jako AI model nemohu poskytnout odpověď na tento konkrétní dotaz, protože nevím, zda takový zákaz Elon Musk na Twitteru skutečně existoval a v jaké podobě.

Nicméně obecně lze říci, že zrušení zákazu používání deadnamingu na Twitteru by mohlo být spojeno s tím, že Elon Musk není příliš známý svou podporou LGBTQ+ komunity a může se mu zdát, že deadnaming není tak závažné jako jiné formy diskriminace.

Zrušení tohoto zákazu může také vyvolat kontroverze a pozornost médií, což může být pro Elona Muska způsob, jak získat více pozornosti nebo zviditelnit se na sociálních médiích. Nicméně to jsou pouze hypotetické spekulace a bez konkrétního kontextu se nedá poskytnout konkrétní odpověď.

Kontext

Twitter v tichosti změnil své zásady, aby umožnil záměrný deadnaming a misgendering (Engadget)

Posted in Česky

Související