Menu Zavřeno

Jak vzniklo označení Rákosník pro Vietnamce? A proč je hanlivé?

Označení “Rákosník” pro Vietnamce vzniklo v období války ve Vietnamu, kdy se do USA začali dostávat vietnamští uprchlíci. V té době bylo mnoho Vietnamců zaměstnáno na rýžových polích v jižních státech USA, kde byla běžná metoda sklizně rákosových polí. Vietnamští pracovníci se stali známými jako “rákosníci” kvůli svému způsobu práce.

Bohužel, označení “Rákosník” se brzy stalo hanlivým pojmem pro Vietnamce, a to zejména kvůli rasistickým a xenofobním postojům některých Američanů. Tento termín byl využíván jako pejorativum, aby se popisovali Vietnamci jako nekvalifikovaní a neinteligentní pracovníci, kteří si nezaslouží respekt a jsou cizinci v zemi.

V současné době je toto označení považováno za urážlivé a diskriminující a není vhodné jej používat pro popis Vietnamců nebo jakékoli jiné etnické skupiny. Je důležité si uvědomit, že každá skupina lidí zasluhuje respekt a důstojnost, bez ohledu na původ nebo způsob, jakým se živí.

Jaký je anglický ekvivalent?

Anglický ekvivalent označení “Rákosník” pro Vietnamce není přesně definován, ale v minulosti byl používán termín “gook”, což je vulgární a urážlivé označení pro Vietnamce a jiné Asiaty. Tento termín se však nyní považuje za naprosto nepřijatelný a rasistický. Místo toho by měly být používány respektující a kultivované termíny pro popis jakékoli etnické skupiny.

A co Reedman?

Označení “Reedman” pro Vietnamce není tolik známé jako “Rákosník”, ale bylo používáno v podobném kontextu jako hanlivý termín pro označení Vietnamců. Tento termín se vyskytoval zejména v Americe během války ve Vietnamu a byl odvozen od anglického slova “reed”, což znamená třtinu nebo rákos. Vietnamští pracovníci byli často zaměstnáváni v průmyslu výroby nástrojů s dřevěnými částmi, jako jsou flétny a klarinety, které mají “reed” jako součást. Označení “Reedman” se tak stalo synonymem pro Vietnamce pracující v této oblasti.

Podobně jako u označení “Rákosník” je termín “Reedman” považován za urážlivý a rasistický a není vhodné jej používat pro popis Vietnamců nebo jakékoli jiné etnické skupiny. Místo toho by měly být používány respektující a kultivované termíny pro popis jakékoli etnické skupiny.

Posted in Česky

Související