Menu Zavřeno

Co je to, co to znamená, cisgender?

Cisgender je termín, který se používá k popisu jedince, který se cítí a identifikuje s pohlavím, které mu bylo přiřazeno při narození na základě fyziologických charakteristik (například na základě pohlavních orgánů). Pokud se osoba narodí s penisem a je přiřazena k mužskému pohlaví, a následně se identifikuje jako muž, je označována jako cisgender muž. Stejně tak, pokud se osoba narodí s vagínou a je přiřazena k ženskému pohlaví, a cítí se a identifikuje jako žena, je označována jako cisgender žena.

Termín cisgender se často používá ke kontrastu s transgenderem, což je termín používaný pro popis jedince, který se necítí nebo neidentifikuje s pohlavím, kterému bylo přiřazeno při narození. Například, pokud se osoba narodí s penisem a je přiřazena k mužskému pohlaví, ale cítí se a identifikuje jako žena, je označována jako transgender žena.

Je důležité si uvědomit, že genderová identita je osobní a subjektivní záležitost a že existuje široká škála genderových identit mimo binární rozdělení na muže a ženy. Termín cisgender se tedy vztahuje především k jedincům, kteří se ztotožňují s pohlavím, které jim bylo přiřazeno při narození, a které odpovídá společenským očekáváním a normám pro toto pohlaví.

Má “cis” předpona nějaké logické či vědecké vysvětlení?

Předpona “cis” v termínu “cisgender” pochází z latinského slova “cis”, což znamená “tento” nebo “po tomto boku”. V kontextu genderové identity se předpona “cis” používá k označení jedinců, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození.

Pro lepší pochopení tohoto termínu je užitečné si uvědomit, že existuje také předpona “trans”, která pochází z latinského slova “trans”, což znamená “přes” nebo “za”. Předpona “trans” se používá v termínu “transgender” pro označení jedinců, jejichž genderová identita se liší od pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození.

Použití předpony “cis” a “trans” v genderových termínech slouží ke zvýraznění rozdílu mezi jedinci, jejichž genderová identita je v souladu s přiřazeným pohlavím (cisgender), a jedinci, jejichž genderová identita se od přiřazeného pohlaví liší (transgender). Tato terminologie pomáhá vyjádřit a respektovat různé způsoby, jak lidé prožívají a identifikují svou genderovou identitu.

Posted in Česky

Související