Menu Zavřeno

Eskalátory v Metru. Proč je špatně stát vpravo a vlevo chodit?

Eskalátory v metru (a v mnoha dalších veřejných prostorech) jsou často navrženy tak, aby usnadnily průchod velkého množství osob v co nejkratším čase. V některých městech a zemích je zvykem, že stojící lidé se postaví na jednu stranu eskalátoru (často vpravo) a ti, kteří si přejí jít, chodí po druhé straně (často vlevo). Tento systém má několik důvodů:

 1. Efektivita: Umožňuje lidem, kteří spěchají, rychle projít, zatímco ti, kteří chtějí stát, mohou tak činit bez překážení průchodu.
 2. Bezpečnost: Pokud všichni dodržují stejný systém, je méně pravděpodobné, že dojde k kolizím nebo nedorozuměním.
 3. Organizace: Při vysoké hustotě osob v metru může být obtížné se pohybovat. Mít jasně definovanou cestu pro chodce může pomoci usnadnit pohyb.

Nicméně, argumentem proti tomu, proč by lidé neměli chodit po eskalátoru, je opotřebení eskalátoru a bezpečnostní obavy:

 1. Opotřebení: Pokud většina lidí stojí na jedné straně eskalátoru a druhá strana je často využívána k chůzi, může to způsobit nerovnoměrné opotřebení eskalátoru. Toto nerovnoměrné opotřebení může zkrátit životnost eskalátoru a zvýšit náklady na údržbu.
 2. Bezpečnost: Chůze po eskalátoru může zvýšit riziko pádu, zvláště pokud je eskalátor plný lidí.

Je důležité poznamenat, že normy a zvyky se mohou lišit v závislosti na městě nebo zemi. V některých městech může být například zvykem stát vlevo a chodit vpravo. Důležité je dodržovat místní zvyklosti a pokyny.

Je propustnost (počet přepravených osob v čase) eskalátorů kde lidé vpravo stojí a vlevo jdou rozdílní od těch kde lidé stojí na obou stranách?

Propustnost eskalátoru, který má jednu stranu určenou pro stání a druhou pro chůzi, se může lišit od eskalátoru, na kterém lidé stojí na obou stranách. Abychom toto kvantifikovali, měli bychom zvážit několik faktorů:

 1. Rychlost eskalátoru: Toto je konstantní faktor pro obě scénáře. Určuje, jak rychle se eskalátor pohybuje a jak rychle může přepravit lidi, kteří na něm stojí.
 2. Rychlost chůze: Lidé, kteří jdou po eskalátoru, se pohybují rychleji než ti, kteří stojí. Rychlost chůze může být různá, ale obvykle je to okolo 1-1,5 m/s.
 3. Šířka eskalátoru: Určuje, kolik lidí může stát vedle sebe. Na většině eskalátorů je místo pro dvě osoby vedle sebe.
 4. Frekvence vstupu: Jak často lidé vstupují na eskalátor. To může být ovlivněno hodinou dne, dnem v týdnu atd.

Představme si jednoduchý model:

 • Předpokládejme, že na eskalátoru, kde lidé stojí na obou stranách, každá osoba zaujímá určité místo na eskalátoru a zůstává na něm po celou dobu.
 • Na eskalátoru, kde lidé vpravo stojí a vlevo jdou, ti, kteří jdou, mohou potenciálně zaujmout více míst za jednotku času, protože se pohybují rychleji.

Chcete-li konkrétní výpočet propustnosti obou scénářů, mohl bych vytvořit jednoduchý model. Chcete, abych to udělal?

Ano

Dobře, pojďme vytvořit jednoduchý model.

Předpoklady:

 1. Eskalátor má šířku pro dvě osoby.
 2. Rychlost eskalátoru je ve​ (např. 0,5 m/s, což je typická rychlost pro eskalátory).
 3. Rychlost chůze osoby je vw​ (např. 1 m/s).
 4. Každá osoba potřebuje 0,5 metru prostoru na eskalátoru (tj. délka eskalátoru je dělena tímto číslem, aby se zjistil počet lidí, kteří se mohou vejdou).

Scénář 1 (Stání na obou stranách): Propustnost je jednoduše určena rychlostí eskalátoru a prostorem, který osoba potřebuje.

Scénář 2 (Stání vpravo, chůze vlevo): Na jedné straně je propustnost určena rychlostí eskalátoru (pro stojící osoby) a na druhé straně součtem rychlosti eskalátoru a rychlosti chůze (pro chodící osoby).

Uveďme hodnoty ve​ a vw​ do výše uvedených rovnic a vypočítejme propustnost pro oba scénáře.

Výsledky pro oba scénáře jsou:

Scénář 1 (Stání na obou stranách): Propustnost je 2 lidé za sekundu, což je 120 lidí za minutu.

Scénář 2 (Stání vpravo, chůze vlevo): Propustnost je 4 lidé za sekundu, což je 240 lidí za minutu.

Tedy, pokud se lidé rozhodnou jít po eskalátoru místo stání, zdvojnásobí se propustnost eskalátoru (za předpokladu, že je dostatečný přísun lidí, kteří chtějí jít).

Těch co půjdou vlevo a nebudou stát ale nikdy nebude tolik jako těch co budou prostě stát vpravo.

Máte pravdu. Ve skutečnosti se často stává, že většina lidí na eskalátorech stojí, zatímco jen menšina skutečně chodí. Tento fakt může mít vliv na skutečnou propustnost eskalátoru.

Představme si, že pouze určitý procentní podíl lidí, řekněme p, se rozhodne jít eskalátorem, zatímco zbytek stojí. Pokud bychom tento faktor zahrnuli do našeho modelu, mohli bychom získat realističtější představu o propustnosti.

Upravený scénář 2 (Stání vpravo, chůze vlevo s procentním podílem chodců):

Použijme p=0,3 (30 % lidí se rozhodne jít) a vypočítejme upravenou propustnost.

Upravená propustnost pro scénář, kde 30 % lidí jdou a zbytek stojí, je 1,9 lidé za sekundu, což je 114 lidí za minutu.

To je blíže hodnotě pro scénář, kde všichni stojí, což ukazuje, jak významný vliv může mít procentní podíl lidí, kteří se rozhodnou jít, na celkovou propustnost eskalátoru. V praxi může být skutečná propustnost ještě nižší, v závislosti na různých faktorech, jako je rychlost vstupu lidí na eskalátor, chování lidí atd.

Posted in Česky

Související