Menu Zavřeno

Jaké všechny významy a formy má anglické slovo “shit”

Slovo “shit” je anglický výraz, který má několik významů a form, v závislosti na kontextu. Zde je několik základních významů a form tohoto slova:

 1. Podstatné jméno:
  • Výkal, lejno: Přirozený význam slova, odkazující na lidské nebo zvířecí výkaly.
  • Věc, předmět: V hovorové angličtině může být použito k odkazování na nějakou věc nebo předmět, např. “Where’s my shit?” (Kde je moje věc?).
  • Situace nebo zkušenost: Může odkazovat na nepříjemnou situaci nebo zkušenost, např. “I went through some tough shit.” (Prošel jsem si těžkými časy).
 2. Sloveso:
  • Vykonat potřebu: Hovorový výraz pro vykonání potřeby, např. “I need to shit.” (Musím na záchod).
  • Podvést, oklamat: V některých kontextech může znamenat podvést nebo oklamat, např. “He shitted me out of my money.” (Ošidil mě o mé peníze).
 3. Přídavné jméno:
  • Špatný, mizerný: Používá se k popisu něčeho špatného nebo nekvalitního, např. “That movie was shit.” (Ten film byl mizerný).
 4. Mezisloví:
  • Vyjádření překvapení, frustrace nebo rozčarování: Např. “Oh shit!” (Sakra!).
 5. Fráze a idiomy:
  • “Bullshit”: Lži, nesmysl.
  • “Shit happens”: Někdy se stávají nepříjemné věci.
  • “Give a shit”: Starat se o něco.
  • “Shit hit the fan”: Situace se zhoršila nebo vygradovala.

Je důležité si uvědomit, že slovo “shit” je považováno za hrubé nebo vulgární v mnoha kontextech, a proto by mělo být používáno s opatrností. V některých situacích může být považováno za nevhodné nebo urážlivé.

Postrádám “holy shit”

Omlouvám se za opomenutí. “Holy shit” je další běžná fráze spojená se slovem “shit”.

“Holy shit”:

 • Toto mezisloví se používá k vyjádření silného překvapení, šoku nebo úžasu. Je to silnější forma vyjádření než jen “shit” a může reagovat na něco nečekaného, šokujícího nebo ohromujícího.
 • Například: Když někdo uvidí něco neuvěřitelného, může říct: “Holy shit, did you see that?” (Sakra, viděl jsi to?).

Stejně jako ostatní formy slova “shit”, i “holy shit” je považováno za vulgární a mělo by být používáno s opatrností v závislosti na společenském kontextu a publiku.

Posted in Anglicky, Česky

Související