Menu Zavřeno

Říká se v “v Žižkově” nebo “na Žižkově”? A jak ostatní městské pražské části?

V češtině se správně říká “na Žižkově” při odkazování na čtvrť Žižkov v Praze.

Jak je tedy například možné, že novinář použijí “Nádraží v Žižkově” i když jde o Nákladové nádraží Žižkov

Dobrá otázka! I když je běžné používat “na Žižkově” při odkazování na čtvrť Žižkov, v kontextu některých složených jmen nebo specifických míst v Žižkově se může používat předložka “v”. “Nádraží v Žižkově” je takovým příkladem. Zde se zdůrazňuje, že nádraží je umístěno v rámci této čtvrti, nikoli že je totožné s celým Žižkovem.

Výrazy jako “Nádraží v Žižkově” nebo “Park v Žižkově” tedy zdůrazňují konkrétní místo v rámci čtvrti, zatímco “na Žižkově” se vztahuje k celé čtvrti obecně. Je však pravda, že v běžné mluvě může dojít k různým variacím, a obě varianty mohou být v určitých kontextech akceptovány.

PS: Psáti ‚v Žižkově‘ 5, když jinak neslyšíme než ‚na Žižkově‘, je právě tak nemístné, jako kdyby někdo m. ‚na Slovensku‘ chtěl zaváděti ‚v Slovensku‘ nebo m. ‚na Hradčanech‘, ‚v Hradčanech‘. (zdroj)

PPS: A tady máte perfektní celopražský přehled, za který samozřejmě nemůže AI ale skvělý Libeňský mourek.

Posted in Česky

Související