Menu Zavřeno

Proč se říká hodit do toho vidle


Výraz “hodit do toho vidle” je dalším českým idiomem, který má původ v konkrétním vizuálním obrazu. Když někdo “hodí do toho vidle”, zasáhne nebo překazí plány, způsobí komplikace nebo zmatek.

Představte si situaci, kdy někdo pracuje a někdo jiný do jeho práce doslova vhodí vidle – jasně tím zkomplikuje situaci a zastaví práci. V přeneseném smyslu to znamená zasahování do něčeho takovým způsobem, že to způsobuje potíže nebo zmatek.

Slovo “vidle” v tomto kontextu symbolizuje něco nečekaného, co naruší hladký průběh událostí. Je to obrazný způsob, jak vyjádřit něco, co překáží nebo zasahuje do něčeho jiného.

Tak jako mnoho jiných idiomů, i tento výraz se vyvinul z konkrétního obrazu nebo situace a postupně získal širší a abstraktnější význam.

Posted in Česky

Související