Menu Zavřeno

Proč se říká “vykročit správnou nohou”?

Přísloví “vykročit správnou nohou” pochází z přesvědčení, že začínání činnosti nebo dne konkrétním způsobem může ovlivnit jeho průběh. Toto rčení se často používá v přeneseném smyslu k vyjádření začátku něčeho pozitivním nebo optimistickým způsobem, který může vést k lepším výsledkům nebo zkušenostem.

Historicky byla pravá strana často považována za šťastnou nebo pozitivní, zatímco levá strana měla negativní konotace (z toho také pochází slovo “sinister”, což v latině znamená “levý” a v angličtině “zlověstný”). Tato víra je patrná v mnoha kulturách a tradicích po celém světě.

Když se tedy říká, že někdo “vykročil správnou nohou”, znamená to, že začal svůj den, projekt nebo jakoukoli novou činnost pozitivně a s dobrou náladou, což by mohlo vést k úspěchu nebo štěstí.

Posted in Česky

Související