Menu Zavřeno

Co to znamená hotentot? Jak toto slovo vzniklo?


Slovo “hotentot” má svůj původ ve starších evropských jazycích a bylo používáno k označení určitých etnických skupin v jižní Africe, především Khoikhoi. Vznik tohoto slova je předmětem několika teorií, ale nejčastěji se uvádí, že pochází z nizozemského nebo německého jazyka. Jedna z teorií tvrdí, že slovo “hotentot” mohlo vzniknout jako pokus o napodobení zvuků, které evropští kolonisté slyšeli, když Khoikhoi mluvili svými klikacími jazyky. Tento termín byl používán v kontextu koloniálního pohrdání a rasové diskriminace, a proto se dnes považuje za pejorativní a je většinou nahrazen respektfulnějšími termíny.

Slovo “hotentot” bylo také používáno v zoologii, kde se někdy objevuje v názvech určitých druhů zvířat, které jsou původem z jižní Afriky, ale tento způsob použití je také považován za zastaralý a nevhodný.

V současnosti se pro etnické skupiny, které byly dříve označovány jako “hotentoti”, používají termíny jako Khoikhoi nebo San, v závislosti na konkrétní etnické skupině. Tyto termíny jsou považovány za respektující identitu a kulturu těchto lidí.

Posted in Česky

Související