Menu Zavřeno

Profesní a profesionální deformace. Jaký je mezi nimi rozdíl a co to znamená?


Slova “profesní” a “profesionální” v češtině často vzbuzují záměnu nebo nejasnosti, protože obě slova jsou odvozena od podobného kořene – “profese”, což znamená povolání nebo obor činnosti. Ale každé z nich má trochu jiný význam a použití.

Profesní se týká něčeho, co je spojené s určitým povoláním nebo oborem. Například profesní organizace znamená organizaci, která sdružuje lidi stejného povolání, jako jsou lékaři, učitelé, inženýři atd.

Profesionální má širší význam a obvykle se vztahuje k profesionalitě, tedy k vysoké úrovni dovedností, způsobilosti nebo chování ve svém povolání. Můžeme mluvit o “profesionálním přístupu”, což znamená, že někdo jedná kompetentně, eticky a efektivně.

Pokud jde o profesní deformaci a profesionální deformaci, obě fráze v podstatě znamenají to samé, tedy změny ve vnímání, myšlení nebo chování člověka, které jsou způsobeny dlouhodobým vykonáváním jeho povolání. Tyto změny mohou být pozitivní, jako například získání zvláštních dovedností nebo schopností, ale často se používají ve smyslu negativních změn, jako je zkreslené vnímání reality nebo snížená schopnost empatie. Například u lékařů může profesní deformace vést k tomu, že mají sklony vnímat lidi převážně jako soubor symptomů než jako celé osobnosti.

Takže i když můžeme používat “profesní” a “profesionální” v tomto kontextu zhruba zaměnitelně, důležité je chápat, že “profesionální” má širší použití mimo kontext deformací spojených s povoláním.

Posted in Česky

Související