Menu Zavřeno

Co je to moribundus a jak toto slovo vzniklo?

Slovo “moribundus” pochází z latinského slova “moribundus”, které znamená “umírající” nebo “na smrtelné posteli”. Tento termín se používá pro popis jedince, který je blízko smrti.

Slovo “moribundus” se skládá z kořene “mori-” (znamenajícího “smrt”) a sufixu “-bundus” (označujícího něco, co se děje nebo se chystá udát). Původ tohoto slova lze vysledovat až do starověkého Říma, kde bylo používáno v souvislosti s popisem vážně nemocných nebo umírajících osob.

Dnes se slovo “moribundus” používá především v medicíně a zdravotnictví pro popis stavu pacienta, který se nachází v kritickém stavu a jehož přežití je nejisté.

Posted in Česky

Související