Menu Zavřeno

Why people write “ANDY” on leg casts? Proč lidé píší “ANDY” na nohy v sádře?

Writing “ANDY” on a leg cast is a tradition that has been around for several decades. The origins of this tradition are unclear, but it is believed to have started in the 1970s when the movie “Toy Story” character Andy’s name was written on the bottom of his shoe. It is said that people began writing “ANDY” on casts as a way to show solidarity and support for someone who has broken their leg or foot.

Another theory is that “ANDY” stands for “Ain’t No Damaged Yet,” which is a phrase that emphasizes the idea that the person wearing the cast is not defeated by their injury and will recover. This phrase has been attributed to various sources, including soldiers during World War II and motorcycle riders.

Regardless of the origin, the tradition of writing “ANDY” on leg casts has become widespread and is seen as a way to show support and encouragement to someone who is going through a difficult time.

Proč lidé píší “ANDY” na nohy v sádře?

Tradice psaní slova “ANDY” na sádrových odlitcích nohy existuje už několik desetiletí. Původ této tradice není úplně jasný, ale pravděpodobně začala v 70. letech minulého století, kdy bylo jméno postavy Andyho napsáno na jeho botě ve filmu “Toy Story”. Pravděpodobně lidé začali psát “ANDY” na sádrové odlitky jako projev solidarity a podpory pro někoho, kdo si zlomil nohu nebo kotník.

Další teorie říká, že “ANDY” znamená “Ain’t No Damaged Yet”, což je fráze, která zdůrazňuje myšlenku, že osoba nosící sádrový odlitek není poražená svým zraněním a brzy se zotaví. Tuto frázi připisují různým zdrojům, včetně vojáků během druhé světové války a motorkářů.

Bez ohledu na původ se tradice psaní slova “ANDY” na sádrových odlitcích nohy stala běžnou a je vnímána jako projev podpory a povzbuzení pro někoho, kdo prochází obtížným obdobím.

Posted in Anglicky, Česky

Související