Menu Zavřeno

Co to znamená “hrát mrtvého brouka”?

” Hrát mrtvého brouka ” je idiom, co znamená, že osoba se tváří jako mrtvá, obvykle leží na zádech s rukama a nohama nataženými, podobně jako brouk, který se při ohrožení snaží předstírat smrt.

Tento výraz se někdy používá v situacích, kdy se někdo chová nehybně nebo se snaží vyhnout se něčemu nepříjemnému nebo nechtěnému. Například, když se někdo snaží vyhnout se konverzaci nebo konfliktu, může se “hrát mrtvého brouka” a doufat, že problém odejde.

Tento výraz se však také může použít k popisu něčího chování, které se zdá být nečinné, bezduché nebo neživé, jako kdyby osoba nedělala nic a nebyla aktivní.

Posted in Česky

Související