Menu Zavřeno

Co je to Batrachomyomachia?

Batrachomyomachia je starověká řecká básnická skladba z období helénismu. Doslova znamená “Boj žab a myší” a je to satirický epos, který popisuje fiktivní bitvu mezi žábami a myšemi. Báseň má pravděpodobně autorství přisuzované Homérovi, ale dnes se spíše věří, že pochází z období helénismu a byla napsána někým jiným.

Báseň popisuje konflikt mezi žábami a myšemi o to, kdo bude vládnout nad jezerem. Díky své satirické povaze a absurdnímu námětu byla tato báseň oblíbená v antice a byla často citována jako příklad parodie a satiry. Báseň je známá svým vtipem a humorem, stejně jako svým využitím různých literárních postupů, jako je personifikace a metafora.

Jak by se Batrachomyomachia řekla česky?

Batrachomyomachia by se v češtině nazývala “Boj žab a myší”. Tento název vystihuje přesně téma básně, která popisuje fiktivní bitvu mezi žábami a myšemi.

A nebylo by lepší použít “zabomyší válka”?

Termín “zabomyší válka” by byl v češtině srozumitelný a mohl by být použit jako alternativní překlad pro Batrachomyomachia. Nicméně, termín “Boj žab a myší” je v češtině většinou více rozšířený a běžněji používaný pro označení této konkrétní básně. Navíc, překlad “zabomyší válka” by přesněji odpovídal řeckému originálu, protože slovo “batrachos” v řečtině znamená “žába” a slovo “mys” se v řečtině řekne “mys”. Nicméně, jako překlad by mohl být “zabomyší válka” použit a vysvětlen, aby bylo jasné, co tím konkrétně myslíme.

Posted in Česky

Související