Menu Zavřeno

Proč se říká: Jak u blbých na dvorečku?

Výraz “Jak u blbých na dvorečku” je lidové rčení, které se používá pro popis neuspořádané situace, ve které vládne chaos a nepořádek.

Původ tohoto výrazu není přesně znám, ale pravděpodobně souvisí s nějakou konkrétní situací, která se stala na nějakém dvoře nebo návsi, kde se shromáždili lidé, kteří se chovali neuspořádaně a nezodpovědně. Tyto osoby byly pravděpodobně považovány za “blbé”, což je starší výraz pro “hloupé” nebo “neukázněné” osoby.

V každém případě se výraz “Jak u blbých na dvorečku” používá pro popis podobné situace, kde se lidé nechovají řádně a situace je neuspořádaná a chaotická.

Posted in Česky

Související