Menu Zavřeno

Co je to greenwashing?

Greenwashing je marketingová strategie, při které se společnosti snaží prezentovat své produkty, služby nebo postupy jako ekologické, i když v skutečnosti nejsou. Cílem greenwashingu je získat přízeň spotřebitelů a zvýšit prodej, přestože společnosti mohou nadále využívat neudržitelné a znečišťující postupy nebo materiály.

Greenwashing může být proveden různými způsoby, jako například použitím klamavých označení, nepodložených tvrzení o ekologickosti výrobku, skrytím negativních dopadů na životní prostředí, přehlížením faktů, nebo vytvářením falešných ekologických značek. Tyto praktiky mohou být škodlivé pro životní prostředí a mohou vést k dezinformaci spotřebitelů.

Aby spotřebitelé mohli odhalit greenwashing, je důležité důkladně si ověřit ekologické tvrzení společnosti a získat co nejvíce informací o výrobku nebo službě, kterou plánují zakoupit.

Nějaké konkrétní příklady greenwashingu ze světa? (ChatGPT, odkazy doplněny ručně)

Určitě, existuje mnoho příkladů greenwashingu po celém světě. Některé z nejvýraznějších příkladů jsou:

  1. Volkswagen – V roce 2015 se ukázalo, že Volkswagen podváděl emisní testy svých dieselových motorů, aby splňovaly emisní normy. Tento skandál odhalil, že Volkswagen využíval greenwashingové taktiky, aby prezentoval své dieselové motory jako ekologické a úsporné. (BBC)
  2. H&M – H&M je obviněno z greenwashingu kvůli svému “Conscious Collection”. Tato kolekce byla prezentována jako ekologická a udržitelná, ale ve skutečnosti využívala velké množství chemikálií a neekologických postupů při výrobě oblečení. (IMPAKTER, Forbes)
  3. Coca-Cola – Coca-Cola se snaží prezentovat jako ekologicky orientovanou společnost, ale v roce 2020 byla obviněna ze znečišťování oceánů a používání neekologických obalů, což ukazuje, že greenwashing byl v tomto případě pouze marketingovou strategií. (The Guardian)
  4. BP – BP, společnost zaměřená na ropu a plyn, využívala greenwashingové taktiky, aby se prezentovala jako společnost orientovaná na obnovitelné zdroje energie. BP vydala mnoho reklamních kampaní, které zdůrazňovaly investice do obnovitelné energie, ale v praxi stále produkuje velké množství fosilních paliv. (The Guardian,NPR)
  5. Nestlé – Nestlé bylo kritizováno za používání neudržitelných a znečišťujících postupů při výrobě potravin, ačkoli se snaží prezentovat jako ekologická společnost. Nestlé také čelilo kritice za používání neekologických obalů a znečišťování vodních zdrojů. (Aktuálně, EcoWatch)

Tyto příklady ukazují, že greenwashing není omezen jen na jednu oblast průmyslu nebo jednu konkrétní společnost, ale může být nalezen v různých oblastech a od různých firem. Je důležité, aby spotřebitelé byli obezřetní a důkladně si ověřovali ekologické tvrzení společností, které podporují.

Nějaké konkrétní příklady greenwashingu ze světa? (Bing Chat)

Dobrý den, toto je Bing. Greenwashing je proces předávání falešného dojmu nebo zavádějících informací o tom, jak jsou produkty společnosti ekologicky zvukové. Některé konkrétní příklady greenwashingu ze světa jsou:

Tyto a další příklady ukazují, jak některé společnosti se snaží využít rostoucí poptávku po ekologicky šetrných produktech tím, že klamou spotřebitele o jejich skutečném dopadu na životní prostředí.

Learn more:

1. bbc.co.uk
2. thesustainableagency.com
3. investopedia.com

Nějaké konkrétní případy greenwashingu v Česku? (ChatGPT, odkazy doplněny ručně)

Ano, i v Česku se bohužel vyskytují případy greenwashingu. Některé z příkladů jsou:

  1. Škoda Auto – Škoda Auto se snaží prezentovat jako společnost zaměřenou na elektromobilitu, ale v praxi stále produkuje většinu vozů s klasickými spalovacími motory. Škoda Auto také čelila kritice za používání neekologických materiálů a znečišťování ovzduší. (Slušná firma)
  2. Kofola – Kofola se snaží prezentovat jako ekologická společnost, ale její produkty stále využívají velké množství plastových obalů. Kofola také v minulosti používala neekologické reklamní kampaně, například v roce 2017, kdy propagovala pití Kofoly jako ekologické řešení náhrady vody. (Aktuálně)
  3. E.ON – E.ON se prezentuje jako společnost zaměřenou na obnovitelné zdroje energie, ale stále produkuje většinu elektřiny z fosilních paliv. E.ON také čelil kritice za využívání kontroverzních jaderných elektráren. (The Guardian)
  4. Lidl – Lidl se snaží prezentovat jako společnost zaměřenou na udržitelnost a ekologii, ale stále využívá velké množství plastových obalů a podporuje levnou masovou produkci potravin. (DeSmog)
  5. ČEZ – ČEZ v minulosti používal kontroverzní reklamní kampaně, které zdůrazňovaly investice do obnovitelných zdrojů energie, ale ve skutečnosti stále produkovala většinu elektřiny z fosilních paliv. ČEZ také čelil kritice za podporu kontroverzní jaderné elektrárny Temelín. (Greenpeace)

Tyto případy ukazují, že greenwashing není omezen jen na velké mezinárodní společnosti, ale může se vyskytovat i u českých firem. Je důležité, aby spotřebitelé byli obezřetní a důkladně si ověřovali ekologické tvrzení společností, které podporují.

Posted in Česky

Související