Menu Zavřeno

Co je to virtue signalling?

Virtue signaling se obvykle popisuje jako prezentace nebo sdělení názoru, který má ukázat, jaký je člověk dobrý, morální nebo politicky korektní. Tento termín se používá k popisu situace, kdy se jedinec snaží prezentovat svou morální nebo politickou přesvědčivost pomocí symbolů, postojů, slov nebo jiných prostředků, aniž by skutečně jednal podle těchto principů.

Virtue signaling může být motivováno touhou po uznání, obdivu nebo respektu ostatních lidí, ale zároveň může být kritizováno za to, že je přehnané, neupřímné nebo dokonce pokrytecké. Někteří lidé také tvrdí, že virtue signaling může být kontraproduktivní, protože místo skutečné akce se jedná pouze o slova a gesta, která nemají žádný reálný vliv na řešení problému.

Nějaký příklad virtue signalling z české politiky?

Jedním z příkladů virtue signalingu v české politice může být například situace, kdy někteří politici vyjadřují podporu pro lidská práva, svobodu a demokracii, ale zároveň podporují nebo tolerují politické nebo ekonomické aktivity, které jsou v rozporu s těmito principy.

Dalším příkladem může být situace, kdy politik poukazuje na důležitost ochrany životního prostředí a klimatu, ale současně nedělá nic konkrétního pro snížení emisí skleníkových plynů nebo podporu obnovitelných zdrojů energie.

Jiným příkladem může být situace, kdy politik sdílí na sociálních sítích nebo v médiích obrázky nebo příspěvky o pomoci uprchlíkům nebo potřebným lidem, ale zároveň nevykonává žádnou konkrétní činnost nebo politiku, která by těmto lidem pomohla.

Virtue signaling se může objevovat v různých oblastech politiky a může být motivován různými faktory, ale často je kritizován jako forma populismu nebo politické hypokrize.

Posted in Česky

Související