Menu Zavřeno

Co je to misgendering?

Misgendering je termín používaný v souvislosti s transgenderovými lidmi a označuje situaci, kdy někdo používá nevhodné zájmeno, které neodpovídá pohlaví, se kterým se tito lidé identifikují. Misgendering se týká také používání nevhodných přídavných jmen nebo jiných slovních formulací, které nepřesně označují pohlaví transgenderové osoby.

Používání nevhodných zájmen a formulací může být pro transgenderové lidi velmi obtěžující, ponižující a traumatické, a může způsobit silné emoční reakce. Proto je důležité respektovat genderovou identitu každé osoby a používat při komunikaci s nimi správné zájmena a formulace.

Misgendering může být záměrné nebo neúmyslné, ale v obou případech může mít pro transgenderové osoby velmi negativní dopad. Je důležité si být vědomi významu správného používání zájmen a formulací a udržovat respekt k genderové identitě každé osoby.

Kontext

Twitter v tichosti změnil své zásady, aby umožnil záměrný deadnaming a misgendering (Engadget)

Posted in Česky

Související