Menu Zavřeno

Kdo co to je ankap? Co to znamená?

Ankap je zkratka pro anarchistického kapitalistu, což je člověk, který podporuje anarchokapitalistickou filozofii. Tato filozofie se snaží sjednotit myšlenky anarchismu a kapitalismu tím, že odmítá jakoukoli formu státního zásahu do hospodářských a společenských vztahů. Anarchokapitalisté věří, že trh a volná soutěž jsou nejlepšími způsoby, jak dosáhnout prosperity a svobody pro jednotlivce.

Anarchokapitalismus vychází z libertariánské filozofie a odmítá státní kontrolu nad hospodářstvím a sociálním životem. Anarchokapitalisté si přejí, aby byl stát omezen pouze na základní úkoly jako ochrana majetku a dodržování smluv.

Anarchokapitalisté jsou často kritizováni za to, že jejich filozofie vede k ještě většímu bohatství pro nejbohatší jedince a k drtivé chudobě pro ty nejchudší. Zastánci anarchokapitalismu se však domnívají, že trh a volná soutěž jsou nejlepšími způsoby, jak přirozeně řídit hospodářské a společenské vztahy bez nutnosti státního zásahu.

Posted in Česky

Související