Menu Zavřeno

Proč se pro letní období v novinařině používá termín “okurková sezóna”?


Termín “okurková sezóna” v novinařině označuje letní období, kdy je obvykle méně důležitých nebo významných událostí, a proto média často zpracovávají méně důležité, lehkovážné nebo bizarní zprávy. V angličtině se pro tento jev používá výraz “silly season”.

Původ tohoto termínu je poněkud nejasný. Někteří tvrdí, že označuje období, kdy mnoho lidí je na dovolené, političtí činitelé mají přestávku a obecně je méně “seriózního” dění. Proto novináři hledají alternativní zprávy, aby zaplnili prostor v médiích.

Slovo “okurková” může být použito v přeneseném významu, protože okurky jsou považovány za něco, co nemá mnoho výživy nebo substance – stejně jako zprávy během tohoto období.

Bez ohledu na původ je “okurková sezóna” běžným termínem v české mediální kultuře, a je rozuměn jako období, kdy jsou zprávy méně vážné a méně důležité.

Co na to říká Bard?

Termín “okurková sezóna” se v novinařině používá pro období nízké aktivity nebo zájmu o zprávy. Obvykle se používá pro léto, kdy je v redakcích méně novinářů a publikuje se méně zpráv. Termín pochází z Anglie, kde se v létě lidé často věnovali zahradnictví a pěstování okurků.

Existuje několik důvodů, proč je v létě nižší aktivita v novinách. Jedním z důvodů je, že lidé v létě tráví více času venku a mají méně času sledovat zprávy. Dalším důvodem je, že v létě se koná více společenských akcí, které novináře odvádějí od práce.

Termín “okurková sezóna” může být někdy používán negativním způsobem, protože naznačuje, že v létě se v novinách objevuje méně kvalitních zpráv. Je však důležité si uvědomit, že v létě je stále potřeba informovat veřejnost o důležitých událostech. Novinářům je proto v tomto období věnována zvláštní pozornost, aby mohli publikovat kvalitní zprávy, které jsou pro veřejnost důležité.

POZNÁMKA: “Termín pochází z Anglie” je velmi pravděpodobně jen fabulace. Není pro to podklad

Posted in Česky

Související