Menu Zavřeno

Co znamená slovo bžunda. A jak vzniklo?

Slovo bžunda má v češtině dva základní významy:

  • nepříjemná situace, nezdar, neúspěch, ostuda
  • legrace, švanda, něco, co není bráno vážně, popřípadě něco, co přináší rozptýlení

Původ slova bžunda není zcela jasný. Podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka je možné, že slovo vzniklo z nářečního slova bžundat, které znamená “křičet, ječet”. V tomto případě by slovo bžunda původně označovalo něco, co je hlučné a nepříjemné.

Další možností je, že slovo bžunda vzniklo z německé zdrobněliny slova Bürde, které znamená “břemeno, zátěž”. V tomto případě by slovo bžunda původně označovalo něco, co je obtížné nebo nepříjemné.

Konkrétní význam slova bžunda se v češtině v průběhu času měnil. V minulosti bylo slovo bžunda užíváno především v prvním významu, tedy jako označení pro nepříjemnou situaci, nezdar nebo ostudu. V současné češtině je však častější druhý význam, tedy označení pro legrace nebo něco, co není bráno vážně.

V praxi se slovo bžunda užívá v různých kontextech. V prvním významu se může používat například ve větách:

  • “Dostala jsem bžundu, když jsem se ztratila v cizím městě.”
  • “V práci jsem udělal bžundu, když jsem omylem poslal důležitý e-mail na špatnou adresu.”
  • “Děti udělaly bžundu, když rozbily okno.”

Ve druhém významu se slovo bžunda může používat například ve větách:

  • “To je bžunda, co mi říkáš.”
  • “Dneska večer si dáme jen tak bžundu.”
  • “To je bžunda, že musíme jít brzy spát.”

Slovo bžunda je obvykle užíváno v hovorové řeči. Ve spisovné češtině se používá jen zřídka.

PS: ChatGPT slovo nezná a nedokáže ho nijak vysvětlit, proto je výše uvedené Bard. Pro případné ověření jak dobře to Bard dokázal viz Zajímavé dotazy Ústavu pro jazyk český.

Posted in Česky

Související