Menu Zavřeno

Co znamená “neúrekom” a odkud to pochází?

Na úvod nutno dodat, že už je to po několikáte co ChatGPT selhala a Google Bard s tím nemá problém. Odpověď od ChatGPT je v těchto případech vlastně stejná:

Slovo “neúrekom” není běžným českým slovem, alespoň podle mého aktuálního znalostního základu, který má stanovený termín k lednu 2022. Je možné, že jde o nějaký nový výraz nebo lokální slang, o kterém nemám informace.

Můžete mi poskytnout více kontextu nebo mi říct, v jakém kontextu jste s tímto slovem setkal? Mohlo by to pomoci lépe pochopit jeho význam a původ.

Ale teď tedy Bard

Slovo “neúrekom” je slovenské příslovce, které znamená “nadmíru, fůru, habaděj, přehršel, hafo, spoustu, moc”. Používá se k vyjádření velkého množství nebo hojnosti něčeho.

Slovo “neúrekom” pochází z praslovanského *ne-ú-reka-m, které se skládá z předpony *ne- (ne) a slovesa *ú-reka-ti (říkat). Znamená tedy “to, co nelze přeříkat”. V slovenštině se toto slovo začalo používat již ve středověku.

Příklady použití slova “neúrekom”:

 • Na poli je neúrekom květin.
 • V knihovně je neúrekom knih.
 • V obchodě je neúrekom zboží.
 • Na ulici je neúrekom lidí.
 • V lese je neúrekom stromů.

Synonyma slova “neúrekom” jsou:

 • veľa
 • nadmieru
 • veľmi
 • priveľa
 • vyše práva
 • príliš

Antonyma slova “neúrekom” jsou:

 • skúpo
 • poriedko
 • kvapôčku

V češtině se slovo “neúrekom” používá spíše hovorově. V spisovném jazyce se častěji používá slovo “nadměrně” nebo “hojně”.

Posted in Česky, Slovensky

Související