Menu Zavřeno

Jaký je rozdíl mezi email a e-mail?


Ve skutečnosti není mezi termíny “email” a “e-mail” žádný významový rozdíl. Oba výrazy označují elektronickou poštu, což je způsob komunikace prostřednictvím elektronických zařízení jako jsou počítače a mobilní telefony. Rozdíl je pouze ve formě zápisu:

  1. E-mail: Původní zápis slova, kde “e” je zkratka pro “elektronický” a “mail” znamená pošta. Pomlčka mezi “e” a “mail” byla častější v raných dnech internetu a elektronické komunikace.
  2. Email: Modernější a zjednodušená forma zápisu, která postupně nahrazuje původní verzi s pomlčkou. Tento způsob zápisu se stal populárnější s rostoucím používáním internetu a je častější ve více jazycích.

Obě formy jsou správné a používají se zaměnitelně. Výběr mezi “e-mail” a “email” často závisí na osobní preferenci nebo na stylistických pravidlech konkrétní publikace či dokumentu.

To je poněkud neúplné. Email (bez pomlčky) je barva. Odolná krycí nátěrová hmota, používaná pro ochranu a dekoraci ploch v interiéru i exteriéru. Proto je důležité psát e-mail a ne email


Máte pravdu, a děkuji za upřesnění. Termín “email” má skutečně více významů a je důležité je rozlišovat:

  1. E-mail (s pomlčkou): Tento termín specificky označuje “elektronickou poštu” – způsob komunikace prostřednictvím elektronických zařízení.
  2. Email (bez pomlčky): Ve vašem kontextu se jedná o barvu nebo nátěrovou hmotu. Email je odolná krycí nátěrová hmota, která se používá k ochraně a dekoraci povrchů, jak uvnitř, tak i vně budov.

Je tedy skutečně důležité rozlišovat mezi “e-mail” a “email”, zvláště v kontextech, kde by mohlo dojít k záměně. Děkuji za poukázání na tento důležitý rozdíl.


A jak to vidí Bard od Google: Jaký je rozdíl mezi e-mail a email?


Oba výrazy pocházejí z angličtiny, kde se obě varianty spisovné považují. V češtině se však obě varianty liší významem.

e-mail se v češtině používá pro označení elektronické pošty, tedy systému pro odesílání a doručování zpráv po internetu. Tato varianta se píše se spojovníkem a vyslovuje se [ímejl].

email se v češtině používá pro označení vrstvy sklovité hmoty na kovovém nádobí nebo keramice, případně vrchní lesklé krycí nátěrové hmoty. Tato varianta se nepíše se spojovníkem a vyslovuje se [emajl].

Závěrem lze tedy říci, že:

  • e-mail se používá pro elektronickou poštu
  • email se používá pro vrstvu sklovité hmoty nebo nátěrovou hmotu

Obě varianty jsou spisovné, je však vhodné je používat ve správném kontextu, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Posted in Česky

Související