Menu Zavřeno

Proč si lidé dávají novoroční předsevzetí? A jak to s nimi dopadne?

Lidé si dávají novoroční předsevzetí z několika důvodů:

  1. Začátek nového roku: Nový rok je často vnímán jako příležitost pro nový začátek nebo novou kapitolu v životě. Je to čas, kdy mnoho lidí přemýšlí o svém životě a o tom, co by chtěli změnit nebo dosáhnout.
  2. Reflexe a sebehodnocení: Koniec roku často vybízí k reflexi nad tím, co se událo v uplynulém roce, a k sebehodnocení. Lidé mohou být motivováni k zavedení změn, aby zlepšili svůj život nebo dosáhli svých cílů.
  3. Kulturní tradice: V mnoha kulturách je tradicí stanovit si cíle nebo předsevzetí na nový rok. To může být podporováno rodinnými a společenskými očekáváními.

Co se týče toho, jak to s novoročními předsevzetími dopadne, výsledky se liší:

  • Vysoká míra neúspěchu: Studie ukazují, že většina lidí nedodrží svá novoroční předsevzetí. Mnoho lidí ztrácí motivaci nebo narazí na překážky, které jim brání v dosažení svých cílů.
  • Problém s udržitelností: Předsevzetí často selhávají kvůli nerealistickým očekáváním nebo proto, že nejsou udržitelná dlouhodobě. Lidé si mohou vytyčit příliš vysoké cíle nebo neberou v úvahu svůj aktuální životní styl a omezení.
  • Úspěch u některých jedinců: Na druhou stranu, někteří lidé mají úspěch se svými předsevzetími, zejména pokud si stanoví specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené cíle (SMART cíle). Podpora od rodiny a přátel, stejně jako vytvoření plánu a sledování pokroku, mohou také zvýšit šance na úspěch.

Celkově lze říci, že úspěch s novoročními předsevzetími závisí na osobní motivaci, realističnosti cílů a schopnosti čelit výzvám a překážkám.

Posted in Česky

Související