Menu Zavřeno

Píše se “startup” nebo “start-up”? Je tam nějaký rozdíl?

Slovo “startup” i “start-up” jsou obě správné formy, ale mohou mít mírně odlišné použití a konotace v závislosti na kontextu:

  1. Startup: Tato forma je častěji používána, obzvláště v moderní angličtině a v technologickém průmyslu. Odkazuje na novou společnost nebo podnik, který je ve fázi rozvoje a hledání svého místa na trhu. Slovo “startup” je často používáno v kontextu inovativních technologických firem.

  1. Start-up: Tato varianta s pomlčkou je také správná a může být používána obdobně. Někdy je tato forma považována za trochu formálnější nebo tradičnější. Může být také používána ve specifičtějších kontextech, například ve finančním sektoru nebo v akademických textech.

Výběr mezi “startup” a “start-up” závisí často na preferenci autora nebo na stylistických pravidlech konkrétního publikačního média. V obou případech je význam stejný a obě formy jsou široce akceptovány a používány.

A ještě Google Bard:

Obě varianty jsou v češtině správné. Původně se slovo “startup” psalo s mezerou, protože je to vlastně složené podstatné jméno složené ze slov “start” a “up”. V angličtině se však obě varianty píšou stejně, a to bez mezery.

Obecně se dá říci, že varianta “startup” je v češtině častější a také se lépe skloňuje. Varianta “start-up” je však snazší na čtení a může být vhodnější v některých konkrétních případech, například v názvech firem nebo produktů.

Z hlediska významu mezi oběma variantami není žádný rozdíl. Obě označují začínající firmu, která má potenciál pro růst a rozvoj.

Posted in Anglicky, Česky

Související