Menu Zavřeno

Kdo nejvíc křičí, od toho to fičí. Co to znamená?

Přísloví “Kdo nejvíc křičí, od toho to fičí” je české rčení, které se používá k vyjádření myšlenky, že ti, kteří jsou nejhlasitější v obviňování nebo kritice druhých, často sami skrývají podobné chyby nebo nedostatky.

Jinými slovy, ti, kdo jsou nejvíce vokální v obviněních, mohou ve skutečnosti odvracet pozornost od svých vlastních problémů nebo chyb.

Toto přísloví upozorňuje na hypokrizii a tendenci některých lidí svalovat vinu na ostatní, zatímco sami nejsou bez chyby.

Hypokrizii? Nešlo by použít licoměrnost?

Ano, slovo “licoměrnost” je v češtině často používáno jako synonymum pro “hypokrizii”. Oba termíny označují chování, při kterém jedinec prezentuje falešné nebo předstírané hodnoty a principy, zatímco jeho skutečné činy nebo přesvědčení jsou v rozporu s tím, co veřejně prohlašuje nebo zdůrazňuje. Licoměrnost tedy také poukazuje na nedostatek upřímnosti a autentičnosti ve veřejném prezentování sebe sama.

Posted in Česky

Související