Menu Zavřeno

Zkoušel jsem v Apple Music Spatial Audio ale neslyším žádný rozdíl oproti běžnému. Jak je to možné?


Spatial Audio v Apple Music nabízí rozšířený zvukový zážitek, který by měl být oproti standardnímu stereo zvuku znatelně odlišný. Existuje několik možných důvodů, proč byste nemuseli rozdíl slyšet:

  1. Sluchátka nebo zařízení: Spatial Audio vyžaduje kompatibilní sluchátka nebo reproduktory. Pokud používáte sluchátka nebo zařízení, která nejsou optimalizována pro Spatial Audio, možná neuslyšíte žádný rozdíl.
  2. Nastavení zařízení: Ujistěte se, že máte na svém zařízení správně nastaveno přehrávání Spatial Audio. V některých případech může být třeba funkci zapnout nebo upravit nastavení zvuku.
  3. Audio zdroj: Ne všechny skladby v Apple Music jsou dostupné ve Spatial Audio. Ujistěte se, že skladba, kterou posloucháte, je ve formátu Spatial Audio.
  4. Individuální vnímání: Vnímání zvuku je velmi subjektivní a liší se od člověka k člověku. Možná vaše uši nejsou citlivé na rozdíly, které Spatial Audio nabízí, nebo prostě preferujete zvuk standardního stereo.
  5. Kvalita nahrávky: Některé nahrávky nemusí být ideálně upraveny pro Spatial Audio, což může vést k tomu, že rozdíl není tak výrazný.

Pokud jste zkontrolovali všechny tyto aspekty a stále neslyšíte žádný rozdíl, může být užitečné poradit se s technickou podporou Apple nebo zkoušet poslouchat různé skladby a žánry, abyste zjistili, zda existují nějaké, u kterých rozdíl vnímáte.

Mám vhodná sluchátka, mám správně nastavené zařízení, je správný i audio zdroj a nahrávky jsou to speciálně označené jako Spatial Audio.

Pokud máte správná sluchátka, správně nastavené zařízení, a posloucháte skladby, které jsou speciálně označeny pro Spatial Audio, ale stále neslyšíte žádný rozdíl, mohou být příčinou následující faktory:

  1. Sluchová adaptace: Může trvat nějaký čas, než si vaše uši a mozek zvyknou na rozdíl mezi standardním stereo zvukem a Spatial Audio. Doporučuji poslouchat Spatial Audio po delší dobu, abyste se mohli plně adaptovat na prostorový zvuk.
  2. Subjektivní vnímání: Jak již bylo zmíněno, vnímání zvuku je velmi subjektivní. I když technologie Spatial Audio poskytuje objektivně odlišný zvukový zážitek, nemusí být tento rozdíl pro všechny posluchače stejně znatelný.
  3. Specifika nahrávek: Některé nahrávky mohou být upraveny pro Spatial Audio lépe než jiné. Rozdíly ve zpracování a mixu mohou mít vliv na to, jak výrazný je prostorový efekt. Zkuste poslouchat různé skladby a žánry, aby jste zjistili, zda jsou některé skladby v Spatial Audio více výrazné než jiné.
  4. Technická omezení: I když jsou vaše sluchátka a zařízení kompatibilní se Spatial Audio, mohou existovat určitá technická omezení, která ovlivňují kvalitu zvuku. To zahrnuje omezení v softwaru, hardware, nebo dokonce v kvalitě samotného zvukového záznamu.

Pokud po zkoušení různých nahrávek a delším poslechu stále nevnímáte rozdíl, může to být jednoduše kvůli vaší osobní senzitivitě na zvuk nebo specifikám vašeho sluchového vnímání. V takovém případě je důležité si uvědomit, že i když Spatial Audio poskytuje nový rozměr zvukového zážitku, není to nutně něco, co každý posluchač vnímá stejně.

Posted in Česky

Související