Menu Zavřeno

Co to znamená “je v klinči”?

Výraz “je v klinči” je český slangový výraz, který znamená, že se někdo nachází v obtížné, komplikované nebo nepříjemné situaci. Je to podobné anglickému výrazu “in a bind” nebo “in a tight spot”. Tento výraz může být použit v různých kontextech, kde osoba čelí problémům nebo výzvám, které nejsou snadno řešitelné.

Jak tento výraz vznikl?

Výraz “je v klinči” pochází z boxerského jazyka. V boxu “klinč” znamená situaci, kdy se dva soupeři drží jeden druhého, obvykle když jsou unavení nebo se snaží vyhnout úderům. Tato pozice je obvykle statická a oba bojovníci jsou v těsném kontaktu, ale nemohou provádět efektivní údery.

Přenesený význam tohoto výrazu do běžného jazyka znamená, že se někdo nachází v situaci, kde je omezen, nemůže se snadno pohybovat nebo najít řešení, podobně jako boxeři v klinči. Tedy “být v klinči” znamená být v obtížné, nepříjemné nebo komplikované situaci, z které není snadné se dostat.

Posted in Česky

Související