Menu Zavřeno

Dá se nějak lépe česky říct “interagovat”?

V češtině můžete slovo “interagovat” nahradit různými výrazy v závislosti na kontextu. Několik možností:

  1. Komunikovat – používá se ve smyslu vzájemného sdělování informací mezi lidmi nebo systémy.
  2. Spolupracovat – vhodné, když jde o vzájemnou práci nebo činnost dvou nebo více osob nebo skupin.
  3. Vstupovat do interakce – formálnější způsob, jak vyjádřit proces vzájemného působení.
  4. Reagovat – používá se, když jde o odpověď nebo reakci na něco.
  5. Navázat kontakt – vhodné v situacích, kdy jde o zahájení interakce nebo spojení.
  6. Vzájemně působit – obecnější výraz pro jakoukoliv formu interakce.

Vyberte si termín, který nejlépe odpovídá vašemu konkrétnímu kontextu.

Posted in Česky

Související