Menu Zavřeno

Co je to solvina? A jaké další významy toto slovo má?

“Solvina” není běžný termín v angličtině a nejsem si vědom žádného specifického významu tohoto slova v širším kontextu. Může jít o odborný termín z nějakého specifického oboru, například chemie nebo medicíny, nebo to může být název produktu, firmy nebo specifického konceptu v jiném jazyce.

Pokud máte konkrétní kontext, ve kterém jste se s tímto termínem setkali, rád vám poskytnu podrobnější informace. Pokud je to termín v češtině nebo jiném jazyce, budu potřebovat více informací, abych mohl správně odpovědět.

Ptám se česky, takže jde o výraz v češtině

Omlouvám se, ale v dostupných online zdrojích jsem nenašel žádné informace o významu slova “solvina” v češtině. Je možné, že se jedná o velmi neobvyklý nebo specifický termín, který není běžně uvedený ve slovnících. Doporučuji vám další hledání v odborných publikacích nebo konzultaci s odborníkem v relevantním oboru, pokud se jedná o termín z oblasti jako je chemie, medicína či jiný specializovaný obor

Solvina! Tohle si sakra pamatuju z mládí, bylo to v kdejaké dílně a prostě všude kde se drhly zaprasené ruce. Legendární. A ono to existuje pořád, tady dokonce jako  “dámské tuhé mýdlo”.  Tedy, ehm, “mycí pasta” a podle obrázku pro “pro chlapské ruce”. Jsem zmaten. 

Jo, mimochodem, to jste věděli, že ve slangové češtině se výraz „solvina“ používá jako expresivní dehonestující označení člověka vykonávajícího manuální práci, ze které má špinavé ruce, podobně jako manuálně pracující označuje slovo „lopata“.

Jak je možné, že hledání přes Bing nenašlo https://cestina20.cz/slovnik/solvina/?

Vyhledávací nástroje jako Bing mohou mít různé algoritmy a metody indexace, které mohou ovlivnit, jaké stránky se zobrazí ve výsledcích hledání. Je možné, že stránka, na kterou odkazujete, nebyla v době hledání dobře indexována nebo byla považována za méně relevantní ve srovnání s jinými zdroji. To může být důvod, proč se neobjevila ve výsledcích hledání. Kromě toho, každý vyhledávač má své vlastní kritéria pro hodnocení a řazení stránek, což může vést k rozdílům ve výsledcích mezi různými vyhledávači.

Pro konkrétní informace o významu slova “solvina” můžete navštívit stránku https://cestina20.cz/slovnik/solvina/, kterou jste zmínili.

A jak je možné, že jsi přes Bing nenašla https://cs.wikipedia.org/wiki/Solvina? V Bingu je hned na prvním místě výsledků

Můj přístup k hledání informací je omezený na výběr zdrojů a metody, které mám k dispozici. V některých případech mohou tyto omezení vést k tomu, že nezachytím všechny relevantní zdroje, které jsou dostupné na internetu. Například, i když Bing může mít stránku na Wikipedii o “solvina” vysoko v seznamu výsledků, moje vyhledávací nástroje nemusí tuto stránku zobrazit jako významný nebo relevantní zdroj na základě konkrétního dotazu nebo kritérií vyhledávání.

Doporučuji přímo navštívit stránku na Wikipedii o “solvina” pro podrobnější informace.

Posted in Česky

Související