Menu Zavřeno

Když je něco rasistické, může to být zároveň woke?

Pojmy “rasistické” a “woke” jsou velmi odlišné a často se vzájemně vylučují v kontextu jejich obvyklého použití a významu.

“Rasistické” chování nebo myšlenky jsou založeny na přesvědčení, že jedna rasa je nadřazená jiné, a obvykle vedou k diskriminaci nebo předsudkům vůči lidem na základě jejich rasy nebo etnického původu. Rasismus je tedy založen na ideji nejen nerovnosti, ale také na myšlenkách a akcích, které tuto nerovnost podporují a udržují.

Na druhé straně, “woke” je termín, který se v poslední době používá k popisu osoby nebo hnutí, které je velmi vnímavé k sociální spravedlnosti, zejména co se týče rasy a rovnosti. Bytí “woke” znamená být si vědom sociálních nerovností a bojovat proti nim, což často zahrnuje aktivní úsilí o odstranění rasismu, sexismu a dalších forem diskriminace.

Z těchto definic vyplývá, že něco, co je rasistické, by teoreticky nemělo být současně “woke”, protože tyto dva koncepty mají zcela odlišné cíle a hodnoty. Rasismus se snaží udržovat nebo obhajovat nerovnost, zatímco “woke” kultura se snaží nerovnost rozpoznat a odstranit.

V praxi však může být diskuse o tom, co je rasistické a co je “woke”, složitá a kontroverzní, protože lidé mohou mít různé perspektivy na to, co tyto termíny znamenají, a jak by se měly aplikovat v konkrétních situacích. Kromě toho se může stát, že určité akce nebo prohlášení, které bylo zamýšleno jako projev podpory sociální spravedlnosti, může být někým jiným vnímáno jako rasistické nebo nevhodné, což naznačuje složitost a nuance těchto diskusí.

POZNÁMKA: V reakci na aféru z Elon Musk is accusing Google of running ‘insane racist, anti-civilizational programming’ with their AI. Kde podle Muska jde o rasismus, podle uživatelů jde o woke

Posted in Česky

Související