Menu Zavřeno

Co to znamená eňo ňuňo a jak to vzniklo?


Výraz “eňo ňuňo” má v češtině pozitivní konotaci, obvykle se používá pro něco velmi dobrého, vynikajícího. Slovo má zvukomalebný charakter, přičemž slabiky “ňuň-” mohou vyjadřovat měkkost, ale i hloupost či pohrdání v jiných kontextech. Původ výrazu je spojen se slovesem “ňuňat“, které znamená přehnaně přátelsky mluvit, lísat se k někomu, nebo mazlit se s něčím nebo s někým​​. [1]

V běžném použití má výraz “eňo ňuňo” význam “ideální”, “v pořádku”, “fajn” a je typicky používán v neformální konverzaci mezi přáteli a rodinou. Vyjadřuje, že něco je v pořádku, všechno je ideální, vše je fajn​​. [2]

Tento výraz tedy slouží k pozitivnímu vyjádření spokojenosti nebo kvality něčeho v neformálním kontextu.

Posted in Česky

Související