Menu Zavřeno

Co to znamená papaláš a jak toto slovo vzniklo?

Slovo “papaláš” je pejorativní český výraz používaný pro označení významného, vlivného nebo mocného člověka, často v negativním smyslu. Obvykle se používá k označení politiků, úředníků nebo manažerů státních a velkých firem, kteří jsou vnímáni jako arogantní, sebestřední, nebo zneužívající svou moc pro osobní prospěch.

Původ slova je nejistý, ale existuje několik teorií. Jedna z nich tvrdí, že slovo může být odvozeno od maďarského slova “pap”, což znamená kněz, odkazující na vlivné postavení některých duchovních. Jiná teorie spojuje vznik slova s rusky mluvícími oblastmi, kde “papa” znamená táta a může odkazovat na figurativní “otce” nebo “pána”, který má nad ostatními autoritu. Tento výraz se dostal do širšího povědomí a běžného užívání zejména v období komunistického režimu v Československu, kde označoval členy politické elity.

Posted in Česky

Související