Menu Zavřeno

Co to znamená výložník a jak toto slovo vzniklo?

Výložník je termín používaný především v technických oborech, jako je stavebnictví, mechanika nebo doprava, a označuje část konstrukce nebo zařízení, která je schopna vyložit nebo podpírat nějaký objekt, materiál či konstrukci mimo hlavní obrys nebo základnu této konstrukce nebo zařízení. Slovo “výložník” může označovat například výsuvnou část jeřábu, která umožňuje přemisťovat těžké objekty na větší vzdálenost, nebo pevný převislý prvek budovy, jako jsou balkony nebo markýzy, které “vyloženy” z hlavního obrysu stavby.

Původ slova “výložník” lze vysledovat z českého slovesa “vyložit”, což v kontextu techniky a stavebnictví může znamenat “vytáhnout ven”, “rozšířit mimo základní obrys” nebo “podpírat něco mimo hlavní strukturu”. Prefix “vy-” naznačuje směr nebo pohyb ven z něčeho, zatímco “-ložit” může být spojeno s umisťováním nebo podpíráním. Suffix “-ník” pak označuje, že jde o něco, co vykonává určitou akci nebo má určitý účel.

Takže celkově, slovo “výložník” odkazuje na zařízení nebo konstrukční prvek, který slouží k vyložení nebo podpoře něčeho mimo hlavní obrys nebo základnu.

A výložník na stožár? K čemu slouží?

Výložník na stožáru, často se vyskytující v oblasti telekomunikací, elektrotechniky, nebo v jiných technických a stavebních aplikacích, slouží k podpoře a uchycení různých prvků v určité výšce nad zemí nebo nad hlavní konstrukcí stožáru. Tyto prvky mohou být například:

  1. Telekomunikační zařízení – antény, paraboly, a další zařízení pro vysílání nebo příjem signálů.
  2. Osvětlení – lampy a reflektory pro osvětlení veřejných prostorů, sportovišť nebo pracovišť.
  3. Energetické vedení – izolátory a vodiče pro rozvod elektrické energie.
  4. Bezpečnostní kamery a další monitorovací zařízení – pro zabezpečení a dohled nad veřejnými i soukromými prostorami.

Výložníky na stožárech umožňují, aby byla tato zařízení umístěna mimo hlavní obrys stožáru, čímž se zlepšuje jejich funkčnost – například rozšiřuje se pokrytí antén nebo zvyšuje se účinnost osvětlení. Díky výložníkům je možné efektivně využívat prostor a zajišťovat, že zařízení na stožáru nebude vzájemně interferovat nebo blokovat.

Konstrukce výložníků musí být pevná a odolná proti povětrnostním vlivům a dalším vnějším faktorům, aby zajistila bezpečné a dlouhodobé uchycení zařízení ve výšce. Výložníky mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům na nosnost, vzdálenost od stožáru a další technické parametry v závislosti na jejich určení.

Posted in Česky

Související