Menu Zavřeno

V říkance “hody hody doprovody” co znamená to “doprovody”?

V říkadle “hody hody doprovody” slovo “doprovody” znamená doprovod nebo průvod. Jedná se o výraz používaný při různých slavnostech a oslavách, kdy se lidé společně přesouvají z jednoho místa na druhé. V tomto případě se slovo používá k označení skupiny lidí, kteří společně doprovázejí někoho nebo něco na jeho cestě. Ve výše zmíněném říkadle znamená “hody hody doprovody” něco jako “nastávají slavnosti, pojďte se mnou”.

POZNÁMKA: Ano, ChatGPT je úplně mimo, ale to už tak bývá. Zkusme to od Bing Chat

Dobrý den, toto je Bing. Rád vám pomohu. 😊

V říkance “hody hody doprovody” znamená to “doprovody” provodní neděli nebo provodu, což je první neděle po Velikonocích1Velikonoce se původně slavily osm dní, od Hodu božího velikonočního (Velikonoční neděle) do Provodní neděle1Koledníci na Velikonoční pondělí odříkávali text koledy Hody hody doprovody jako kouzelnou formuli2.

Learn more: 1. reflex.cz 2. prozeny.blesk.cz 3. mozaika.eu

Posted in Česky

Související