Menu Zavřeno

Co je to due diligence?

Due diligence je proces, který se používá k důkladnému posouzení společnosti nebo investiční příležitosti před uzavřením obchodu nebo transakce. Cílem due diligence je získat podrobné informace o dané společnosti nebo investiční příležitosti, abyste mohli posoudit, zda je pro vás jako investora nebo kupce výhodná a zda existují nějaká rizika spojená s touto transakcí.

V rámci procesu due diligence může být prováděno mnoho různých aktivit, jako například kontrola účetních záznamů, hodnocení právních dokumentů, vyhodnocení rizik spojených s tímto podnikáním, posouzení finančních výkazů, posouzení obchodní strategie a vedení rozhovorů s klíčovými zaměstnanci a partnery společnosti. Na základě výsledků due diligence se investor nebo kupující rozhodne, zda bude pokračovat v transakci nebo nikoliv.

Posted in Česky

Související