Menu Zavřeno

Co to znamená vlezdoprdelismus a jak se to řekne anglicky?

“Vlezdoprdelismus” je vulgarismus v češtině, který nemá ekvivalentní přesný anglický ekvivalent. Tento vulgarismus je kombinací vulgarismu “vlez do prdele” a přípony “-ismus” (což znamená něco jako “postoj”, “ideologie” nebo “styl”).

V anglickém jazyce byste se při překladu museli spoléhat na obecné vulgarismy nebo možná použít víc slov, aby se vyjádřil podobný význam. Můžete například použít slova jako “asshole-ism”, “butt-centricism” nebo něco podobného, i když se jedná o volnější překlad bez přesného ekvivalentu.

Není možné použít brown nosing?

Ano, můžete použít výraz “brown nosing” jako ekvivalent k “vlezdoprdelismus”. Termín “brown nosing” je vulgarismus, který popisuje neupřímné a podbízivé chování, kdy se někdo snaží získat přízeň nebo výhody u jiných lidí, často přehnaným obdivem nebo schválným chováním.

Slovní spojení “brown nosing” vychází z obrazného výrazu, kdy se někdo snaží být tak laskavý, že doslova vklouzne hlavou mezi hýždě. Tento výraz se používá v angličtině v podobném kontextu jako “vlezdoprdelismus” v češtině.

PS: Předchozí vhodné čtení je Co to znamená brown nosing: A jak to přeložit do češtiny?

Posted in Anglicky, Česky

Související