Menu Zavřeno

Co to znamená “exit polly”

“Exit polly” není běžný výraz v češtině ani v angličtině, podle mého nejlepšího vědomí k datu ledna 2022. Mohlo by to být specifický výraz nebo kód v konkrétním kontextu nebo aplikaci. Můžete poskytnout více kontextu nebo informací o tom, kde jste tento výraz viděli nebo slyšeli?

Možná “exit poll”?

Aha! “Exit poll” má smysl.

“Exit poll” označuje průzkum voličů, kteří právě opustili volební místnost. Tyto průzkumy se obvykle provádějí před volebními místnostmi a ptají se voličů, jak hlasovali, či na jaká témata kladli při svém rozhodování největší důraz. Díky těmto průzkumům můžeme získat rychlý odhad výsledků voleb ještě předtím, než budou všechny hlasy sečteny. Je třeba poznamenat, že výsledky exit pollů nemusí vždy přesně odpovídat skutečným výsledkům voleb, protože mohou být ovlivněny různými faktory, například tím, kdo se rozhodne účastnit průzkumu.

Jak psát “exit poll” v češtině?

V češtině se “exit poll” často označuje stejně jako “exit poll”. V mnoha jazycích, včetně češtiny, se tento anglický termín převzal a používá se beze změny. Pokud byste ale chtěli použít více “češtinářský” výraz, můžete se setkat s pojmy jako “průzkum po výstupu z volební místnosti” nebo “průzkum u východu z voleb”, ale tyto varianty nejsou tak běžné jako prostě “exit poll”.

Posted in Anglicky, Česky

Související