Menu Zavřeno

Píše se looser nebo loser? A proč v tom lidé dělají chyby?

Správně se píše “loser”, což znamená ztráta nebo poražený. Slovo “looser” je komparativ od slova “loose”, což znamená volný nebo uvolněný.

Lidé často dělají chyby v těchto dvou slovech, protože se vyslovují podobně a mají jen jedno písmeno navíc nebo méně. Navíc, pokud není angličtina mateřským jazykem mluvčího, může být tato chyba ještě častější. Přesto je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma slovy, protože mají zcela odlišné významy.

Nepoužívá se náhodou looser i v nějakém ironickém či jiném významu?

Opravdu, ve většině kontextů se “loser” používá k označení osoby, která prohrála nebo nějak selhala, zatímco “looser” je komparativ od “loose”, což znamená volný nebo uvolněný. V běžné angličtině se “looser” nepoužívá v ironickém či pejorativním významu podobně jako “loser”.

Nicméně v online komunikaci a zejména na sociálních sítích se můžete setkat s chybným použitím “looser” místo “loser” kvůli chybám v pravopise nebo nedostatečné znalosti jazyka. V některých případech může být “looser” použit záměrně v ironickém či sarkastickém kontextu, ale to je spíše výjimka než pravidlo.

Pokud máte na mysli konkrétní kontext nebo příklad, kde se “looser” používá v neobvyklém významu, rád se na to podívám blíže.

Posted in Anglicky, Česky

Související