Menu Zavřeno

Proč lidé používají mobilní telefon s hlasitým příposlechem a drží ho jako chleba s paštikou dál od obličeje?

Viděli jste někdy někoho, kdo používá mobilní telefon tak, že ho nepřikládá k uchu, ale místo toho ho drží před obličejem a mluví do něj, jako by to byl walkie-talkie? Tento způsob používání mobilního telefonu může vypadat zvláštně, ale má několik možných důvodů:

 1. Režim hlasitého příposlechu: Lidé mohou mít zapnutý režim hlasitého příposlechu (speakerphone) a proto telefon nedrží u ucha. Místo toho ho drží tak, aby mohli slyšet reproduktor a zároveň mohli mluvit do mikrofonu.
 2. Obava z radiace: Někteří lidé se obávají potenciálního záření z mobilních telefonů a věří, že držením telefonu dále od hlavy sníží jejich expozici.
 3. Kosmetické důvody: Držení telefonu přímo na tváři může rozmazat make-up nebo zanechat mastnotu na obrazovce.
 4. Viditelnost obrazovky: Držením telefonu před obličejem může uživatel snadněji vidět obrazovku, například pokud potřebují sledovat SMS zprávy nebo aplikaci během hovoru.
 5. Fyzický komfort: Někteří lidé mohou najít tuto pozici jednoduše pohodlnější, než když telefon přikládají k uchu, zejména při delších hovorech.
 6. Zvyk z jiných zařízení: Pokud někdo používal zařízení jako walkie-talkie nebo jiný druh rádia před tím, než měl mobilní telefon, mohl si vyvinout tento zvyk držení.
 7. Sociální faktory: Někteří lidé to dělají, protože vidí ostatní, jak to dělají, a přejmou tento způsob chování.
 8. Problémy s hardwarem: V některých případech může být mikrofon nebo reproduktor v telefonu poškozený, takže uživatel musí telefon držet určitým způsobem, aby byl slyšet.

Ačkoli tento způsob používání telefonu může vypadat neobvykle, je důležité respektovat volbu jednotlivců a jejich důvody pro takové chování.

TIP: Telefonovat v tramvaji, autobuse, metru či vlaku?

Proč těmto lidem nevadí, že tím obtěžují okolí?

Je pravda, že používání telefonu na hlasitý příposlech v veřejných prostorech může být rušivé a někdy považováno za nezdvořilé. Proč někteří lidé toto dělají, i když může obtěžovat ostatní? Existuje několik možných důvodů:

 1. Neuvědomují si to: Někteří lidé se prostě nemyslí na to, jak jejich chování může ovlivnit ostatní. Mohou být zcela ponořeni do svého hovoru a neuvědomují si, jak hlasitý je v okolí.
 2. Zvyk: Někteří lidé mohou být zvyklí používat telefon tímto způsobem ve svém soukromém prostředí a automaticky to dělají i ve veřejném prostoru.
 3. Nedostatek sociálního uvědomění: Někteří lidé nemají vysoké sociální uvědomění nebo empatii a neberou v úvahu, jak jejich akce mohou ovlivnit ostatní.
 4. Považují to za normální: V některých kulturách nebo společenských skupinách může být používání telefonu na hlasitý příposlech v určitých situacích považováno za normální nebo přijatelné.
 5. Naléhavost: V některých případech může být hovor natolik naléhavý, že jedinec nemá čas nebo náládu zvažovat, jak to může ovlivnit ostatní.
 6. Technické problémy: Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, může být někdy mikrofon nebo reproduktor v telefonu poškozený, což nutí uživatele používat hlasitý příposlech.

Ačkoli může být pro některé lidi obtížné pochopit, proč by někdo používal telefon na hlasitý příposlech v veřejném prostoru, je důležité přistupovat k těmto situacím s empatií a trpělivostí. Pokud vás něčí chování ruší, může být nejlepším řešením zdvořile a takticky vyjádřit své obavy.

Posted in Česky

Související