Menu Zavřeno

Když mi někdo volá a zvednu telefon, měl bych se představit?

Pokud vám volá někdo, koho neznáte nebo očekáváte důležitý hovor, je dobré se představit. Je to zdvořilé a pomáhá zajistit, že máte správnou osobu na druhém konci linky. Například: “Dobrý den, mluví [Vaše jméno].”

Pokud vám však volá někdo z vašeho kontaktního seznamu nebo je to rodinný příslušník nebo blízký přítel, nemusíte se nutně představovat, protože je pravděpodobné, že vás již poznávají podle vašeho hlasu.

V některých kulturách nebo situacích může být zvykem představit se vždy, když zvednete telefon, takže je dobré se řídit místními zvyklostmi a situací.

Není představování se bez znalosti volajícího riziko? V době záplavy podvodných telefonátů?

Máte pravdu. V dnešní době, kdy je mnoho podvodných hovorů a nežádoucích hovorů, může být bezpečnější nebýt příliš otevřený při zvedání telefonu, pokud neznáte volajícího. Představování se jménem může poskytnout podvodníkům osobní informace, které mohou využít k manipulaci nebo dalším podvodným praktikám.

Pokud neznáte číslo volajícího nebo očekáváte důležitý hovor, můžete být opatrnější a říct něco jako “Dobrý den, kdo volá?” místo toho, abyste se představili jménem. Pokud se volající neidentifikuje nebo vám důvod hovoru nepřijde legitimní, můžete hovor ukončit.

Pokud máte podezření na podvodný hovor:

  1. Nikdy nesdílejte osobní informace, hesla nebo finanční údaje.
  2. Pokud máte pochyby o totožnosti volajícího, ukončete hovor a zavolejte zpět na oficiální číslo instituce či organizace, kterou volající tvrdí, že reprezentuje.
  3. Dbejte na to, aby vám volající nepodstrčil nějaký příběh vyvolávající paniku nebo tlak na rychlé rozhodnutí.
  4. Můžete také používat různé aplikace nebo služby, které filtrují a identifikují podezřelé hovory.

Vždy je dobré být ostražitý a chránit své osobní informace.

Posted in Česky

Související