Menu Zavřeno

Proč se říká “trefil šlak”?


Výraz “trefil šlak” má v češtině význam, který odkazuje na náhlý zdravotní kolaps či úraz, zejména na mrtvici. Ale jak výraz vznikl?

Slovo “šlak” původně označovalo odpad při výrobě kovů – konkrétně strusku, která vznikala při tavení rudy. Tento odpad byl nežádoucí a musel být odstraněn. Přeneseně se potom slovo “šlak” začalo používat v mnoha dalších výrazech s negativním významem.

Výraz “trefil šlak” by se tak dal interpretovat tak, že něco špatného zasáhlo člověka, podobně jako šlak (nežádoucí odpad) při tavení kovů.

Historický původ tohoto výrazu je ovšem složitější a může být kombinací různých vlivů a významů. Je třeba si uvědomit, že mnoho idiomů a frází v jazyce vzniklo postupným vývojem a kombinací různých kulturních a jazykových vlivů.

Nemá “šlak” náhodou původ v němčině?

Ano, máte pravdu. Slovo “šlak” má svůj původ v němčině. České slovo “šlak” vzniklo z německého slova “Schlag”, což znamená “úder” nebo “rána”. V kontextu “trefil šlak” je myšleno, že na člověka přišel náhlý úder či rána v podobě mrtvice nebo jiného zdravotního kolapsu.

Tento výraz tak odkazuje k náhlému a neočekávanému zdravotnímu problému, kdy je to, jako by člověka “něco udeřilo”. Ve výrazech mnoha jazyků se často používají metafory týkající se náhlých událostí nebo úderů, když popisují zdravotní problémy, a čeština v tomto směru není výjimkou.

Jak by se “trefit šlak” řeklo v angličtině?

V angličtině neexistuje přímý ekvivalent fráze “trefit šlak”, ale některé výrazy, které se používají pro podobné situace, zahrnují:

  1. “to have a stroke” – doslova “mít mrtvici”, což je medicínský termín.
  2. “to be struck down” – být náhle postižen nebo ochromen, což může být způsobeno různými důvody, včetně zdravotních problémů.

Pokud byste chtěl popsat někomu v angličtině situaci, kdy by někoho “trefil šlak” v přeneseném slova smyslu (tedy náhlý zdravotní problém), mohl byste říci něco jako: “He was suddenly taken ill” (náhle onemocněl) nebo “He was suddenly struck down” (byl náhle postižen).

Posted in Anglicky, Česky

Související