Menu Zavřeno

Co je to Cancel culture a jak to přeložit do češtiny?

“Cancel culture” je termín používaný v anglickém jazyce, který se vztahuje k sociálnímu fenoménu, kdy jednotlivci (často veřejné osobnosti) jsou ostrakizováni nebo bojkotováni veřejností kvůli kontroverzním názorům, chování nebo minulým činům. Tento fenomén je často zprostředkován sociálními médii, kde se rychle šíří informace a názory.

Pokud jde o překlad do češtiny, doslovný překlad “cancel culture” by byl něco jako “kultura zrušení”. Avšak tento termín nemusí být v češtině tak známý nebo rozšířený jako v angličtině. V českém kontextu se může používat termín “cancel culture” v původní formě nebo se může popisovat slovy, která tuto koncepci vysvětlují, například “fenomén veřejného odsouzení”.

Posted in Anglicky, Česky

Související