Menu Zavřeno

Jaký je rozdíl mezi “careless” a “care less”?

Často můžeme narazit na anglická slova “careless” a “care less”, která znějí podobně, ale mají odlišné významy a použití. Zde je podrobný rozbor těchto dvou termínů:

  1. Careless:
    • Význam: Toto slovo znamená nedbalost nebo neopatrnost. Když někdo jedná “careless”, znamená to, že nevěnuje pozornost detailům nebo nesleduje potřebnou opatrnost.
    • Příklad: “Byl tak nedbalý, že zapomněl zavřít okno během bouřky.” To znamená, že osoba nebyla dostatečně pozorná a zapomněla zavřít okno.
  2. Care less:
    • Význam: Fráze “care less” znamená mít menší zájem nebo starost o něco. Když řekneme, že nám na něčem “couldn’t care less”, znamená to, že nám na tom vůbec nezáleží.
    • Příklad: “Nemohl by mi to být méně lhostejné, jestli vyhraje nebo prohraje.” To znamená, že osobě je úplně jedno, jaký bude výsledek.

Závěr: Zatímco “careless” popisuje nedbalost nebo neopatrnost v jednání, “care less” vyjadřuje nedostatek zájmu nebo starosti o něco. Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma termíny, aby bylo možné správně vyjádřit požadovaný význam.

Posted in Anglicky, Česky

Související