Menu Zavřeno

Co to znamená indie?

Výraz “indie” má několik významů, které se liší podle kontextu:

  1. Nezávislá hudba a filmy: V oblasti hudby a filmu znamená “indie” nezávislý. Indie hudba nebo filmy jsou obvykle produkovány mimo hlavní průmyslové studia, často s nižším rozpočtem a větší kreativní svobodou. Indie umělci a filmaři jsou známí svou inovativností a často experimentálním přístupem.

  1. Indie jako zkratka pro Indii: V některých kontextech může být “indie” používáno jako neformální zkratka pro Indii, jihoasijskou zemi.

  1. Indie hry: V oblasti videoher odkazuje termín “indie” na hry vytvořené nezávislými vývojáři bez finanční podpory velkých herních studií. Tyto hry často vynikají originálními nápady a inovativním designem.

  1. Indie kultura a styl: Ve všeobecnějším slova smyslu může “indie” odkazovat na určitý kulturní nebo životní styl, který zdůrazňuje nezávislost, individualitu a často alternativní nebo protiproudové hodnoty.

Posted in Anglicky, Česky

Související