Menu Zavřeno

Co je to kweenologie? Kweenolog?


“Kweenologie” není běžně uznávaný termín nebo obor studia, a proto neexistuje standardní definice nebo popis tohoto pojmu. Podobně “kweenolog” by byl někdo, kdo se zabývá “kweenologií”, ale bez jasné definice tohoto pojmu je těžké poskytnout konkrétní informace o tom, co by to znamenalo.

Vzhledem k tomu, že “kween” je slangový výraz často používaný k vyjádření obdivu nebo uznání, obzvláště vůči silným nebo vlivným ženám (podobně jako slovo “queen” v angličtině), je možné, že “kweenologie” by mohla být neformálním nebo humorným termínem používaným k popisu studia fenoménů nebo kultury spojených s takovými osobnostmi. Avšak bez více kontextu je těžké poskytnout přesnější vysvětlení.

Posted in Česky

Související