Menu Zavřeno

Jak do angličtiny přeložit “o 106”?

V angličtině můžete výraz “o 106” přeložit jako “by a factor of 106” nebo “by 106 times” ve významu velkého množství. Tento výraz se používá k vyjádření, že něco je 106krát větší nebo větší o řád 106.

To je nepochopení, “o 106” je český idiom. Nejedná se v něm o konkrétní počet.

Ah, rozumím. Český idiom “o 106” odkazuje na velké množství nebo rozsah, ale neznamená to doslovně 106krát více. V angličtině můžete tento idiom přeložit jako “a lot” nebo “a great deal”, což jsou obecné fráze používané k vyjádření velkého množství nebo rozsahu. Například, “zvýšit se o 106” by se dalo přeložit jako “increase a great deal”.

Celé je to trochu jinak: Tento výraz používáme ve významu příslovečném, a to: rychle, velmi, nadšeně. Proč to ale říkáme? Proč zrovna 106?!

Omlouvám se za chybu v předchozím výkladu. Výraz “o 106” v češtině skutečně slouží k vyjádření něčeho, co je prováděno rychle, velmi, nebo nadšeně. Tento idiom má zajímavý původ, který se odvíjí od starého telefonního systému v Československu.

V minulosti byly pro spojovatelky na telefonních ústřednách používány kódy, které sloužily k různým účelům. Kód 106 byl používán pro rychlé spojení. Když někdo chtěl rychle spojit, řekl spojovatelce “o 106”, což znamenalo, že chce co nejrychleji navázat spojení. Postupem času se tento výraz začal používat i v běžné řeči mimo kontext telefonních hovorů jako způsob, jak říci, že něco bylo uděláno rychle, velmi, nebo s nadšením.

V angličtině byste tento výraz mohli přeložit jako “in a flash”, “with great enthusiasm”, nebo “very quickly”, v závislosti na kontextu, kde tento idiom používáte.

Hm, ale tady o sto šest je ještě jiné vysvětlení

Podle zdroje ABZ.cz, slovníku cizích slov, výraz “o 106” v češtině pravděpodobně vznikl zkomolením původního výrazu “co s to jest”, který se používal ve významu rychle nebo velmi, například “běží, co s to jest”​​. Toto vysvětlení se liší od toho, které jsem zmínil dříve, a ukazuje, jak mohou být jazykové idiomy a jejich původ často složité a nejednoznačné.

Dobře, ale co si z toho tedy mám vzít? A jak to překládat do angličtiny?

Výraz “o 106” v češtině, který se používá pro vyjádření něčeho, co se dělá rychle, velmi, nebo s nadšením, nemá přímý ekvivalent v angličtině. V angličtině neexistuje idiomatický výraz, který by přesně odpovídal tomuto českému idiomu, ale můžete ho přeložit tak, aby význam co nejlépe odpovídal kontextu.

Například:

  1. Když chcete vyjádřit, že něco je uděláno “rychle”, můžete použít výrazy jako “very quickly”, “in a flash” nebo “in no time”.
  2. Pro “velmi”, můžete použít “very” nebo “extremely”.
  3. Pro “s nadšením”, můžete použít “enthusiastically” nebo “with great enthusiasm”.

Výběr správného výrazu v angličtině bude záviset na kontextu, ve kterém se idiom “o 106” používá. Jazykové idiomy často odrážejí kulturní a historické aspekty a nemají vždy přímé ekvivalenty v jiných jazycích, takže jejich překlad vyžaduje kreativní přístup s ohledem na kontext a význam.

Posted in Anglicky, Česky

Související