Menu Zavřeno

Otravné hlášky našich rodičů jako “Jeden myslel, šel a něco se mu stalo. Druhej nemyslel, šel a šláp do toho “. Jsou ještě nějaké další?


Samozřejmě, existuje mnoho tradičních českých rčení a frází, které rodiče často používají. Některé z nich mohou být:

  1. “Kdo nic nedělá, nic nezkazí.” – Poukazuje na to, že pokud se člověk neangažuje, nemůže udělat chybu, ale zároveň nevykoná nic užitečného.
  2. “Bez práce nejsou koláče.” – Toto rčení zdůrazňuje důležitost tvrdé práce pro dosažení cílů nebo odměn.
  3. “Kam se chvátá, tam se ztrácí.” – Upozorňuje na to, že spěch často vede k chybám nebo neefektivitě.
  4. “Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš.” – Podtrhuje důležitost učení se v mladém věku, protože znalosti a dovednosti získané v mládí jsou cenné v pozdějším věku.
  5. “Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.” – Toto přísloví poukazuje na hodnotu jistoty a praktičnosti oproti nesplnitelným nebo nejistým touhám.

Tyto a podobné hlášky jsou často používány rodiči k předání životních moudrostí a hodnot svým dětem.

Nějaké další, které jsou opravdu ale opravdu hodně otravné?

Samozřejmě, některé tradiční české rčení nebo hlášky rodičů mohou být vnímány jako obzvlášť otravné, zvláště když jsou opakovány často. Zde je několik příkladů:

  1. “Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.” – Toto přísloví může být otravné, protože naznačuje, že ať se stane cokoliv, vždy existuje možnost, že se situace obrátí v neprospěch toho, kdo se momentálně směje.
  2. “Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.” – Toto rčení je často používáno pro poučení o spravedlnosti a morálce, ale může být vnímáno jako otravné kvůli jeho předvídatelnosti a častému použití.
  3. “Starého psa novým kouskům nenaučíš.” – Toto rčení může být iritující, zvláště pro mladé lidi, protože naznačuje, že starší lidé se nejsou schopni nebo ochotni učit nové věci.
  4. “Nemluv s plnou pusou.” – I když toto je spíše zdvořilostní pravidlo než přísloví, může být často opakováno rodiči a vnímáno jako otravné.
  5. “Kdo si hraje, nezlobí.” – Toto může být otravné, pokud je používáno pro ospravedlnění nečinnosti nebo lenosti, zejména když je něco důležitého, co potřebuje být uděláno.

Tyto fráze jsou často používány v rodinném prostředí, a i když mají často dobře míněný podtext, mohou být vnímány jako otravné, zvláště pokud jsou opakovány příliš často.

Posted in Česky

Související